İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2009

ADLİ YARGILAMA SÜRECİNDE SANIKLARIN TERCÜME VE ÇEVİRİ HAKKINA İLİŞKİN TASLAK ÖNERİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu 8 Temmuz 2009 tarihinde,  adli yargılama sürecinde sanıkların tercüme ve çeviri hakkından yararlanmalarına yönelik AB çapında bir dizi rehber ilke belirlenmesini içeren bir öneri sundu. Söz konusu taslak öneri, güvenlik güçleri tarafından yapılan sorgu, avukat ile görüşme ve mahkeme boyunca, sanıkların bulunduğu ülkenin dilini bilmemesi halinde tercüman ve çeviri hizmetlerinden yararlanmasını öngörüyor. Öneri ayrıca, sanığın yargılanmasında önemli delil teşkil eden belgelerin de gerekli olması halinde tercüme edilmesini çeriyor. Söz konusu hizmetlerin ise sanığa ücretsiz olarak sunulması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu'nun taslak önerisi, Avrupa Parlamentosu'nda görüşülmesinin ardından AB Konseyi'nde onaylanacak. Üye Devletlerin konuya ilişkin düzenlemeleri ulusal mevzuatlarına aktarmaları için iki yıllık bir geçiş süresi olacak.