İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2009

AVRUPA KOMİSYONU GAZ PİYASASINDA REKABET İHLALİNE 1 MİLYAR AVRO PARA CEZASI VERDİ

Komisyon AB gaz pazarında Pazar paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle Kurucu Antlaşmanın 81. maddesinde düzenlenen rekabet kurallarını ihlal ettikleri için Alman E.ON AG (E.ON) ile Fransız GDF Suez’e (Suez) her biri için 553 milyon avro olmak üzere toplam 1 milyar 106 milyon avro tutarında para cezası verdi. E.ON’un yavru şirketi E.ON Ruhrgas ile Suez 1975 yılında birlikte MEGAL boru hattı yapımına karar vermişler ve MEGAL hattı üzerinden Ruhrgas’ın Fransa’ya, Suez’in de Almanya’ya gaz satışı yapmayacağı konusunda anlaşmışlardı. Komisyon, konuyla ilgili olarak 2007 yılında başlattığı soruşturma sonunda, Suez’in E.ON ile anlaşma yaptıkları 1975 yılında gaz piyasasının düzenlenme şartlarının çok farklı olduğu ve anlaşmayı 1998 yılında feshettikleri iddiasını reddetti ve o tarihten sonra da tarafların çeşitli toplantı ve haberleşmeler yoluyla bu hukuka aykırı anlaşmayı, gaz piyasasının serbestleştirilmesinden (2000 yılından) sonra 2005 yılına kadar sürdürdüklerine ve böylece rekabet kurallarını ihlal ettiklerine karar verdi.