İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2009

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALDIĞI ANTİ-DAMPİNG KARARLARI

  • AB Konseyi geçtiğimiz hafta ABD’den ithal edilen B-99 biodizel yakıta kesin anti-damping vergisi uygulanmasına karar verdi. 2008 yılında AB biodizel üretiminin büyük bir bölümünü temsil eden Avrupa Biodizel Birliği’nin, ABD menşeli biodizelin verilen teşvikler dolayısıyla Avrupa pazarında çok ucuza, hatta biodizelin hammadesi olan sebze yağlarından da ucuza satıldığı yolundaki şikayeti üzerine, Konsey 5 yıl süreyle bu ürünlere ton başına 213-409 avro arasında değişen oranlarda anti-damping vergisi uygulanmasına karar verdi.
  • Avrupa Komisyonu Çin’den yapılan tel çubuk ithalatına kesin anti-damping vergisi konması ve geçici anti-damping vergisi alınması yönünde AB Konseyi’ne bir Tüzük önerisi sundu. Bu ürünlere ilişkin olarak açılan soruşturmada Çin’in yanı sıra Moldova ve Türkiye’den yapılan ithalat da incelendi ve Komisyon AB sanayine zarar vermediği gerekçesiyle Moldova ve Türkiye’ye ilişkin soruşturmanın kapatılmasını önerdi.