İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

AB’NİN EN BÜYÜK GENİŞLEME DALGASINDAN 5 YIL SONRA DEĞERLENDİRMELER OLUMLU YÖNDE

Çek Cumhuriyeti AB Dönem Başkanlığı, Avrupa Komisyonu’nun işbirliğiyle 2 Mart’ta Prag’da “5 Yıl sonra AB genişlemesi” konulu bir konferans düzenledi. Söz konusu konferans, 2004’te 25, 2007’de 27 üyeye ulaşan AB’nin genişlemesinin sonuçlarının değerlendirilmesine imkan tanıdı. Genişlemenin eski ve yeni üye ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri üzerine etkisinin değerlendirildiği konferansta özellikle üç nokta üzerinde duruldu: mikro düzeyde finansal istikrar, AB iç pazarı ve AB’de işçilerin serbest dolaşımı.

Çek Cumhuriyeti’nin Avrupa işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Alexandr Vondra, genişlemenin tek pazara olumlu katkısının daha fazla genişlemeyi destekleyen başlıca kanıt olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu üyesi Joaquin Almunia da genişlemenin hem yeni hem de eski üyeler için bir kazanç durumu olduğunu belirtti. Çek Başkanlığı’nın isteği üzerine Komisyon tarafından 2004 ve 2007’deki genişlemelerin faydaları ve olumsuz yönleri üzerine hazırlanan araştırmada, genişlemenin eski (yılda GSYİH’nın ortalama %0,5’i) ve yeni üye ülkelerde (GSYİH’nın %1,75’i oranında) ekonomik büyümeyi artırdığı belirtiliyor. Vondra basın konferansında bir espriyle, “korkulduğu gibi, Polonyalı muslukçuların Batı Avrupa’yı işgal etmediğini” söyledi. İşgücünün dolaşımı üzerine yapılan çalışmalar, İrlanda ve Lüksemburg hariç, AB’ye AB dışından gelen göçmen sayısının her zaman üye ülkelerden gelen göçmen sayısının üstünde olduğunu gösteriyor.