İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

FRANSA, İSPANYA VE İTALYA’NIN OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YAPACAKLARI YARDIMLARDA KOMİSYON İLE UZLAŞMA SAĞLANDI

Geçtiğimiz haftalarda önce Fransa’nın, ardından İspanya ve İtalya’nın otomotiv sektörlerine yapmayı planladıkları devlet yardımları, gerek üye ülkeler gerekse Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve Komisyon’un bu yardımlara planlandığı şekliyle izin vermeyeceği belirtilmişti. Fransa yerli otomotiv üreticilerine vereceği yardımların, üretimlerini Fransa’da sürdürmeleri ve yedek parçaları Fransız tedarikçilerden temin etmeleri şartına bağlı olacağını açıklamıştı.

Ancak geçtiğimiz hafta içinde Fransa Sanayi Bakanı Luc Chatel tarafından Komisyon’un Rekabet Komiseri Neelie Kroes’e gönderilen taahhüt mektubunda söz konusu şartların kaldırıldığı belirtilmişti. Bunun üzerine Komisyon’dan yapılan açıklamada, AB içinde ayırımcı olmayan, rekabet kurallarına ve iç pazarın işleyişine uygun hale getirildiğini düşündükleri bu yardımlara izin verilebileceği, ancak bu sürecin yakından izleneceği de ifade edildi.

Komisyon, Fransa’nın ardından İspanya ve İtalya’nın da otomotiv sektörüne yapmayı planladıkları devlet yardımları hakkında ayrıntılı açıklama talep etmişti. İspanya’nın devlet yardımı planında yer alan, devlet yardımı alacak üreticilerin üretim tesislerini İspanya’da tutma şartı Komisyon’un itirazlarıyla karşılaşmıştı. Ancak, son olarak Komisyon’dan yapılan açıklamada İspanyol yetkililerden alınan bilgilerden böyle bir şartın olmadığının garanti edildiği belirtildi.

Komisyon benzer şekilde, İtalya’nın sadece Hükümet ile anlaşma imzalayan şirketlerin devlet yardımlarından yararlanabileceği şeklindeki şartı içeren devlet yardımı planını da eleştirmişti. İtalya’nın, sadece Hükümet ile anlaşma imzalamış olan şirketlerin değil otomotiv sektöründeki tüm firmaların ürünlerine devlet yardımı desteği verileceği yönünde taahhütte bulunmasının ardından Komisyon, ayırımcılığı ortadan kaldırdığı için bu haliyle İtalya’nın devlet yardımı planının onaylanabileceğini açıkladı.