İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

KÜRESEL KRİZLE BİRLİKTE KORUMACILIK DA YAYGINLAŞIYOR

Dünyayı saran küresel krizle birlikte artan korumacılık önlemleri, dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Şubat ayında, AB’nin ortak ticaret politikasının belirlendiği Komite 133’e sunulan bir rapora göre, Ocak ayında AB dışındaki ülkelerde ticarete ilişkin potansiyel kısıtlayıcı veya rekabete aykırı 87 tedbir alındı. AB’nin ana ticaret ortaklarının, ekonomik krizle mücadele yolunda halihazırda başvurduğu ya da başvurmayı planladığı tedbirleri değerlendirmek için hazırlanan raporda, Doha müzakerelerinin sonuçlanması, AB’nin ticari çıkarları ile korumacılığın patlama yapması tehdidi karşısında çok taraflı sistemin korunmasının en iyi yolu olarak görülüyor.

Ocak ayında en az 87 adet olarak tespit edilen bu tedbirler, tekstil (13), oyuncak (7), telekom (3), tarımsal gıda sanayi (13), hammadde (4), demir-çelik ve diğer madenler (12) ile ilaç (1), otomotiv (13) ve diğer sanayi kollarında (21) ortaya çıkarken; hizmet sektöründe herhangi bir mevcut veya planlanan tedbirin tespit edilmemesi dikkat çekti.

Ülke bazında ise, G20 ülkelerinden Arjantin 22 tedbirle başı çekerken; diğer ülkeler, Çin ve Hindistan (8’er), Endonezya (8), Rusya (7) ve Güney Kore (5) ile Türkiye, Kanada ve ABD (3’er tedbir) oldu. G20 ülkeleri dışındaki ülkelerden ise, Vietnam 5 ve Ukrayna da, 3 tedbirle listeye girdi.