İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

AVRUPA BÖLGELER VE ŞEHİRLER ZİRVESİ, 5-6 MART TARİHLERİNDE PRAG’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bölgeler Komitesi tarafından her iki yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Bölgeler ve Şehirler Zirvesi, 5-6 Mart tarihlerinde AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleştirildi. 250’den fazla bölge ve şehirden gelen yaklaşık 500 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Zirvede, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Danuta Hübner ve Bölgeler Komitesi Başkanı Luc Van den Brande de hazır bulundu.

19-20 Mart’ta Brüksel’de gerçekleştirilecek Bahar Zirvesi ve 2 Nisan’da Londra’da yapılacak G20 toplantısı öncesinde gerçekleştirilen Zirvede, bölgeler ve şehirler, önümüzdeki aylarda AB’nin karşılaşabileceği siyasi ve ekonomik zorluklara ilişkin fikir alışverişinde bulundular. Ayrıca, Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa seçimlerine katılımın artırılması yönünde çaba gösterilmesi için çağrıda bulundular.

Bölgesel uyum, dayanışma ve rekabet edebilirlik konularının ele alındığı Zirve’de, bölge ve şehirlerin seçilmiş temsilcileri; başta Avrupa Komisyonu olmak üzere diğer AB kurumlarına ve üye ülkelere, finansal krizi aşabilmek için işbirliğinde bulunulması mesajını ilettiler. Prag’ da kabul edilen sonuç bildirgesinin, Avrupa Bahar Zirvesi’nde sunulması ve G20 toplantısına katılan temsilcilere iletilmesi öngörülüyor.

Bölgeler Komitesi Başkanı Luc Van den Brande’nin açış konuşması ile başlayan Zirve’nin birinci gününde mali kriz ve bu dönemde Avrupa bölgeleri ve şehirlerinin üstlenebilecekleri roller görüşüldü. Van den Brande, konuşmasında, “korumacılık tuzağına” düşmeden dayanışma ve birlik içinde bulunulmasının önemine dikkat çekti. Çok düzlemli yönetişim kavramının altını çizen Van den Brande, bu süreçte, AB bölgeleri ve şehirlerinin daha etkin roller üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, krizden çıkış yolu olarak AB boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, 1 Mart tarihindeki AB Zirvesi’nde vurgulandığı üzere, Üye Devletlerin dayanışma içerisinde Avrupa Ekonomik İyileşme Planı’nı uygulamaya koymasının önemine değindi. AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti’nin Başbakanı Mirek Topolanek ise Dönem Başkanlığı sloganı olan “Engelsiz Avrupa” sloganını hatırlatarak, Avrupa’da uyum ve dayanışmanın sağlanması için bölgeler arasındaki eşgüdümün artırılması gerektiğini vurguladı.

Ev sahipliği yapan Prag Belediye Başkanı Pavel Bém, Zirvenin, AB tarihindeki en geniş katılımlı bölgeler ve şehirler toplantısı olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, korumacı önlemlerin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu ve uyum politikasının sadece gelişmişlik farklarını azaltan bir fon olmadığını, aynı zamanda krize çözüm olabileceğini belirtti.