İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

AVRUPALILARIN %59’U BÖLGESEL VE YEREL OTORİTELERİNİN AB KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE DAHA ETKİN ROLÜ OLMASINI İSTİYOR

2008 Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen “Avrupa Birliği’nde bölgesel ve yerel otoritelerin rolü” adlı Eurobarometer 307 no’lu araştırma raporu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margot Wallstörm ve Bölgeler Komitesi Başkanı Luc Van den Brande tarafından 3 Mart Salı günü tanıtıldı. Araştırmanın ortaya koyduğu en önemli sonuç, Avrupalıların, bölgesel ve yerel otoriteleri hükümetin en güvenilir katmanları olarak görmeleri ve yine bu otoriteleri Avrupa politikalarının insanların günlük yaşantısını nasıl etkilediğini en iyi gösteren yerler olduğunu düşünmeleri şeklinde.

Bununla birlikte araştırmaya göre; 1) Avrupa vatandaşlarının sadece %34’ü kendi hükümetlerine güveniyor, %50’si yerel ve bölgesel otoritelere güveniyor, %47’si ise AB’ye güveniyor. 2) Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya’da vatandaşların %62-65’i kendi bölgesel ve yerel hükümetlerine güven duyuyor. 3) Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’da %67-72 ile bu oran çok daha yükseklerde 4) Avrupa vatandaşlarının %59’u yerel ve bölgesel otoritelerinin AB karar alma süreçlerinde çok daha fazla söz hakkı olmasını temenni ediyor. Daha fazla bilgiye  www.cor.europa.eu linkinden ulaşılabilir.