İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

“2009 YILI SOSYAL KORUMA VE İÇERME ORTAK RAPORU” YAYIMLANDI

5 Mart 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu “2009 yılı Sosyal Koruma ve İçerme Ortak Raporu”nu açıkladı. Küresel mali kriz döneminde üye ülkelerin sosyal koruma ve sosyal içerme alanında uyguladıkları politikalar ile söz konusu konuda üye ülkelerin durumuna yönelik istatistiki bilgilerin verildiği rapor, 9 Mart 2009 tarihinde Brüksel’de düzenlenen İstihdam, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Konsey toplantısında AB Üye Devlet Sosyal İşler ve ilgili Bakanları tarafından ele alındı ve kabul edildi. Raporun Bahar Avrupa Zirvesi’nde üye ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarına sunulması bekleniyor.

Söz konusu rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu İstihdam Genel Müdürlüğü, Sosyal Koruma ve Entegrasyon Bölüm Yöneticisi Jerome Vignon, raporun sosyal koruma ve sosyal içerme alanlarında en güncel verileri içinde barındırdığını söyledi. Hazırlanma sürecinde Üye Devletler ile ortaklaşa çalışıldığını belirten Vignon, mevcut ekonomik kriz ortamında raporun önemli verileri içerdiğini vurguladı.

Söz konusu raporda öne çıkan bazı noktalar ise şöyle:

  • AB sosyal politikası, ekonomik krizin AB vatandaşları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada önemli bir rol oynamıştır;
  • Sosyal dışlanma ile mücadelede Avrupa Sosyal Fonu, Üye Devletler tarafından daha etkin kullanılmalıdır;
  • Aktif içerme, tamamlayıcı işgücü piyasası, kaliteli hizmete ulaşım ve yeterli asgari maaş alanlarında daha kapsamlı stratejilerin Üye Devletler tarafından geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir;
  • Yaşlı çalışanların işgücüne dahil edilmesi alanında daha önceden belirlenen yüzde 50’lik Lizbon hedefinin tutturulmasına yönelik ileri adımların atılması gerekmektedir;
  • Üye Devletlerin sağlık sistemlerini tüm vatandaşlarının erişimine uygun hale getirmesi alanında gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir;
  • 2010 yılının Avrupa’da “Yoksulluk ile Mücadele Yılı” olarak seçilmesinin yaratacağı etki ile Üye Devletlerin yoksulluğun önlenmesi alanında daha etkin politikalar geliştirmesi gerekmektedir.

Söz konu rapora     http: //ec.europa.eu/employment_social/spsi/joint_reports_en.htm sayfasından ulaşılabilir.