İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

AVRUPA REKABETÇİ TELEKOMÜNİKASYON DERNEĞİ (ECTA), AB ÜYE ÜLKELERİNDE GENİŞBANT KULLANIM ORANLARINI İNCELEYEN BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Derneği (ECTA) tarafından yayımlanan yeni AB Genişbant Çizelgesinde (EU Broadband Scoreboard), AB genelinde genişbant bağlantılarının geçen yıla kıyasla %20 oranında artarak 110,5 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Eylül 2008’e kadar elde edilen verilerden hareketle hazırlanan ve Avrupa nüfusunun %22,5’inin genişbant bağlantısına sahip olduğunun belirtildiği raporda, en yaygın kullanımın Danimarka (37,5%) ve Hollanda’da (36,3%) görüldüğü, bunu İsveç (31,0%), Finlandiya (30,8%) ve İngiltere’nin (28,1%) izlediği belirtildi. Raporda, Polonya (10,1%), Romanya (10,2%), Bulgaristan (10,4%) ve Slovakya ise (10,6%) genişbant kullanımının en az yaygın olduğu ülkeler olarak yer aldı. Bununla birlikte, raporda, geçen yıla kıyasla en fazla kullanım artışının Yunanistan, G. Kıbrıs ve Malta’da görüldüğü kaydedildi.

 

ECTA, genişbant bağlantılarına ilişkin kaydedilen gelişmeyi memnuniyetle karşılarken, bazı üye ülkelerde tekel konumundaki şirketlerin ayrıcalıklı durumda olmasını eleştirdi. Özellikle geçmiş yıllara kıyasla İspanya’daki telekom piyasasının gerileyerek, sadece %20’lik genişbant kullanım oranıyla, Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının çok altında yer aldığına dikkat çekildi. Raporda, bu durumun yerleşik operatör konumundaki Telefonica’nın halen %57 oranında genişbant piyasasını kontrol etmesinden kaynaklandığı ifade edildi. ECTA Başkanı Innocenzo Genna, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, telekom sektöründe ciddi düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, Telefonica gibi yerleşik operatörlerin temel altyapı yatırımlarına yönelmek yerine kar odaklı çalıştığını belirtti. Genna, İskandinav ülkeleri ve Hollanda’nın aksine, İspanya’daki düzenleyici makamların esnek davranarak, Telefonica’ya yönelik ciddi yaptırımlar uygulamaktan kaçınmasından ötürü, yerleşik operatörün durumunu muhafaza ettiğini vurguladı.