İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

PERAKENDE SEKTÖRÜ FORUMU DÜZENLENDİ

Avrupa Komisyonu ve Avrupa’daki perakende sektörünün temsilcileri tarafından 3 Mart Salı günü Brüksel’de Perakende Forumu gerçekleştirildi. Çevre koruma açısından sürdürülebilir üretim ve tüketimin geliştirilmesi için alınması gerekli pratik önlemler konusundaki yaklaşımları geliştirmek amacıyla düzenlenen forumda nasıl daha çevre dostu sürdürülebilir tüketim kalıplarının geliştirilebileceği tartışıldı. Söz konusu toplantılarla, zamanla çevre dostu ve enerjiyi daha verimli kullanan ürünlerin mağazalarda daha fazla satılacağı ve tüketicilerin de ürünleri en ekolojik şekilde nasıl kullanacağı (giysilerin düşük sıcaklıkta yıkanması gibi) konusunda daha fazla bilgi sahibi olmasının sağlanacağı belirtiliyor. 

Katılımcıların tecrübe ve bilgilerini paylaştığı forumda, sürdürülebilir tüketimin geliştirilmesi ve bunun önündeki engellerin tartışılmasının yanı sıra, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi için konu ile ilgili kişilerden bilimsel bilgi alışverişi yapıldı. Avrupa Komisyonu’nun çevreden sorumlu üyesi Stavros Dimas da, perakendecilerin belirli ürünleri destekleyerek sürdürülebilir üretim ve tüketimi sağlama konusunda büyük katkı sağlayabileceğini ifade etti. Tüketicinin korunmasından sorumlu Komisyon üyesi Meglena Kuneva ise,  tüketiciden sürdürülebilir tüketimi sağlayacak ürünleri alması isteniyorsa, bu konuda doğru bilgilendirilmelerinin sağlanması ve bu ürünlerin onlar için bir lüks olmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Perakende sektörünün temsilcilerinden Delhaize grup CEO’su ve ERRT başkanı Pierre-Olivier Beckers, perakendecilerin de daha fazla sürdürebilirliği desteklediğini ve bunun aynı zamanda müşterilerden gelen bir talep olduğunu vurguladı. EuroCommerce Genel Sekreteri Xavier Durieu ise bu yaklaşımla kazananın şüphesiz tüketiciler ve uzun vade de toplum olacağını ifade etti.  Forumla ilgili daha geniş bilgiye aşağıdaki linkten ulaşlabilir:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm