İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

AB’DE ŞEKER SEKTÖRÜ REFORMUNDA İSTENİLEN HEDEFLER TUTTURULURKEN, ZEYTİNYAĞLARINDA YENİ DÜZENLEMELER ÖNGÖRÜLDÜ

6 Mart günü, Avrupa şeker endüstrisinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 2006-2009 dönemini kapsayan reform döneminde şeker ve izoglikoz kotalarının 14 milyon ton seviyesine düşürüldüğünü açıklayan Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Mariann Fischer Boel, şeker sektörü reformunun bu itibarla başarıya ulaştırıldığını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere; yaklaşık 40 yıllık bir süreçte büyük oranda bir değişiklik geçirmeyen AB şeker sektörünü Ortak Tarım Politikası’ndaki reformlarla uyumlu hale getirmek amacıyla Şubat 2006’da masaya oturan Birliğin Tarım Bakanları, garanti edilen şeker taban fiyatlarında %36 kesinti yapılması, çiftçiler için tazminat ödemeleri ile Yeniden Yapılandırma Fonu gibi tedbirleri içeren bir reform planını hayata geçirmişti. Halen 18 üye ülkede yoğunlaşan ve bunlar arasında 7 ülkenin %70’ini sağladığı şeker üretimi bağlamında yurtiçi fiyatlarda, şeker sektörünün sürdürülebilir ve rekabet ortamına uyumlu hale getirilmesi yönündeki reform hedeflerini karşılayacak şekilde bir düşüş eğilimi kaydediliyor.

Komisyon aynı gün, zeytinyağlarına ‘naturel birinci (virgin)’ ve ‘naturel sızma (extra virgin)’ ibarelerinin etiketlenmesini zorunlu kılan bir düzenlemeyi onayladı. Zeytinyağının üretildiği bölgeye ve tarımsal koşullara göre ülkeden ülkeye farklılaştığını ifade eden Mariann Fischer Boel, 2002 yılında bu tür etiketlemenin tercihe bırakılmasına olanak veren düzenlemenin, tüketicilerin ürünlerin gerçek nitelikleri hakkında yanlış fikir edinmelerini engellemek hususunda yetersiz kalması sonucu bu yeni düzenlemenin gerekli görüldüğünü vurguladı. Buna göre, tek bir ülkede üretilen zeytinyağları; üye ülkenin, üçüncü ülkenin ya da Topluluğun ismini taşıyacakken, karışımlar; topluluk içinde, Topluluk dışında ya da her ikisininkini de kapsayan olmak üzere sınıflandırılacak. Yeni düzenlemeler 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecek.