İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2009

KOMİSYON TÜRK VE ÇEK ŞİRKETLERİNİN ORTAKLIĞINI ONAYLADI

Komisyon enerji alanında Çek ve Türk şirketlerinin ortak girişim (joint-venture) şeklindeki devralma işlemlerini onayladığına dair kararını 4 Mart 2009 tarihinde yayınladı (Case COMP/M.5370).

Komisyona AB Birleşme Tüzüğü çerçevesinde izin için yapılan bildirim birbiriyle bağlantılı iki işlemi kapsamaktadır. Bu işlemlerden ilki, Türk şirketi Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin (Akenerji) hisselerinin % 37’sinin, bir Çek firması olan CEZ tarafından devralınmasıdır ki, böylece Akenerji, Akkök Grubu ile CEZ’in ortak kontrolüne geçmektedir. Bildirilen ikinci işlem ise, CEZ ile Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’nin, AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli yeni bir ortak girişim şirketi kurarak, bu şirketin Özelleştirme İdaresi’nden satın alacağı   Sakarya Elektrik   Dağıtım   A.Ş.’nin    (Sedaş)  ortak

kontrolünü ele geçirmesidir. Her iki işlem de sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, ilgili pazarlar olan elektrik üretim, dağıtım ve satım alanlarında etkisini gösterecek. Akenerji ve Sedaş işlemlerinin uygulanmasıyla Çek firması CEZ, faaliyetlerini, önemli ve stratejik potansiyeli olan Türk elektrik pazarlarına genişletmeyi amaçlıyor.