İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2009

AB KOMİSYONU BAZI ÜLKELERİN ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNE DEVLET YARDIMLARINA ONAY VERDİ

Belçika’nın onaylanan devlet yardımı programına göre, demiryolunu kullanan ve kombine mal taşımacılığı yapan Belçikalı firmaların, bir yandan kombine ulaştırma altyapısı ile ilgili harcamaları, diğer yandan sınır ötesi kara yolu ve demiryolu taşıma maliyetleri arasındaki farkın bir bölümü devlet yardımı programından karşılanabilecek. Bu alanda sağlanan devlet yardımı, taşımacılık faaliyetlerinde en az 51 kilometre demiryolunu kullanan firmalar için dört yıl boyunca, her yıl 25 milyon Avro olarak öngörülüyor.

Komisyon’un onayladığı Almanya’nın devlet yardımı programı, kombine taşımacılığın teşvik edilmesine ilişkin ve maliyetlerin %85’ini geçmeyecek şekilde, kombine taşımacılık terminalleri yapımı ve genişletilmesi ile malların aktarılması sırasında kullanılacak yükleme ekipmanı alımı için kullanılabilecek. Bu yardım planı yıllık 115 milyon Avro bütçeli olup,
31 Aralık 2011 yılına kadar yürürlükte olacak.

Komisyon, Çek Cumhuriyeti’nin en geri kalmış bazı bölgelerinde kamu hizmeti amaçlı olarak faaliyet gösteren taşımacılık teşebbüslerinin yararlanabileceği devlet yardımı programını da onayladı. Buna göre, yardımlar otobüs, tramvay, troleybüs gibi vasıtalar ile demiryollarında kullanılan bazı araç ve gereçlerin alımı ve modernizasyonunda kullanılabilecek olup, 2009-2011 yılları arasında uygulanacak.

Komisyon ayrıca, Hollanda’nın deniz taşımacılığı yapan firmalardan tonaj bazlı vergi alınmasına yönelik devlet yardımı programını da onayladı. Bu çerçevede, Hollanda tonaja dayalı vergi tarifesinde iki değişiklik yapılmasını önerdi. Bunlardan ilki, 50.000 net ton üzerindeki büyük araçlarda vergi baz oranının düşürülerek, her 1000 net ton için günlük 0,5 Avro olarak uygulanmasını öngörüyor. İkinci değişiklik ise gemi işletmeciliği yapan şirketlerin tonaj vergi bazının %75 oranında azaltılmasını içeriyor. Bu yeni düzenlemenin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması planlanıyor.