İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2009

AVRUPA BİRLİĞİ - GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI’NDA HENÜZ MUTABAKAT SAĞLANAMADI

Hatırlanacağı üzere, Aralık 2008’den itibaren son aşamaya gelerek imzalanması konusunda önemli ilerlemelerin kaydedildiği, AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinde sorun yaşanmış, başta Almanya olmak üzere Fransa ve İtalya gibi bazı ülkelerin anlaşmaya ilişkin iki noktadaki itirazları nedeniyle Şubat ayında yapılması planlanan
8. tur müzakerelerin ertelenmesine neden olmuştu. Bu ülkelerin itirazları Anlaşmanın menşe kuralları ve özellikle otomotiv ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin hükümlerine yönelik olarak ortaya çıkıyor.

Söz konusu STA’da AB menşeli sanayi ürünlerinin % 96’sında, Güney Kore menşeli sanayi ürünlerinin ise % 99’unda gümrük tarifelerinin 3 yıl içinde kaldırılması ve küçük otomobillerde 5 yıl, orta ve büyük boy otomobillerde ise 3 yıl içinde gümrük tarifelerinin tamamen kaldırılması müzakere ediliyor. 100 milyar Dolar civarında ekonomik fayda sağlaması beklenen STA’nın imzalanması AB’de genel olarak olumlu karşılanmakla beraber, otomotiv sanayi güçlü olan ülkeler, tam da ekonomik krizin yoğunlaştığı bir dönemde, Güney Kore menşeli otomobillere uygulanan gümrük ve diğer vergilerin kaldırılması konusunda isteksiz davranıyorlar. AB otomobil üreticileri, AB ile Güney Kore arasında STA’nın imzalanması halinde AB pazarı Güney Koreli üreticilere tam olarak açılacakken, kendilerinin Güney Kore pazarına girişlerinde bazı bürokratik engellerle karşılaşabilecekleri endişesini taşıdıklarını da ifade ediyorlar.

Komisyon’un Ticaretten sorumlu üyesi Catherine Ashton, AB otomotiv üreticilerinin Güney Kore pazarına girişleri alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmasına karşın, Anlaşma’nın sonuçlandırılabilmesi için çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğunu belirtiyorlar. Anlaşma’nın önündeki en önemli engelin, Güney Koreli otomotiv üreticilerinin AB pazarına ihraç edecekleri araçların üretiminde kullandıkları özellikle Çin menşeli ucuz girdiler için ödedikleri gümrük vergilerinin geri ödenmesi (iadesi) olduğu vurgulanmakta. Komisyon’dan yapılan açıklamada, Ashton’un, 23-24 Mart tarihlerinde Komisyon ve Güney Kore Hükümeti uzmanları arasında yapılması planlanan son müzakere oturumu öncesinde, 6 Mart’ta Komisyon’un 133 no.lu Dış Ticaret Komitesinde AB üyesi 27 devletin temsilcileriyle görüşerek bu konuda uzlaşma sağlamaya çalışacağı ve Komisyon’un, bazı üye ülkelerin itirazlarına rağmen STA görüşmelerinin, Mart ayı sonunda yapılması planlanan AB/Güney Kore zirvesinde tamamlanacağını ümit ettiği ifade ediliyor.