İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2009

TOPLULUK İÇ PAZAR BİLGİ SİSTEMİ HİZMETLER DİREKTİFİNİN ALANINA DA GENİŞLETİLDİ

Topluluk İç Pazar Bilgi Sistemi (IMI) Avrupa Komisyonu tarafından Şubat sonunda duyurulan ve 2009 sonunda yürürlüğe girecek olan hizmetler direktifini içerecek şekilde genişletildi. Söz konusu elektronik ağ ile, merkezi yönetimler, yerel otoriteler ve AB’de faaliyet gösteren profesyonel organizasyonların birbirine bağlanmasıyla, karar alıcı ve kullanıcılar arasında bilgi alışverişinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede örneğin, elektronik ağ sistemine kayıtlı bir Macar kurumu, geçici olarak Macaristan’da hizmet veren bir İtalyan şirketi için onay süreci hakkında İtalyan kurumunu bilgilendirmek amacıyla IMI sistemini kullanabilecek. Ülkeler, hizmetlerle ilgili bilgi ağı oluşturabilmek için zamana karşı yarışıyor. Halen inşaat, emlak ve yiyecek-içecek hizmetleri sektörlerine yoğunlaşılsa da 2009 sonuna kadar hizmetler direktifinin kapsadığı tüm alanlarda elektronik bilgi değişimi sağlanması mümkün olabilecek.

Direktifin aktarımıyla ilgili düzenli değerlendirme hazırlayan Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Eurochambres, şirketlerin hizmet sunmada başvurabilecekleri tek kademeli hizmet sistemleri oluşturulmasında üye ülkeler arasındaki farklılıkların giderilmesine çalışıyor ve tek kademeli hizmet birimleri arasında sınır ötesi bilgi alışverişinin işlerlik kazanmasına önem veriyor.