İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2009

AB’DE GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM STANDARTLARI YÜKSELİYOR

Avrupa Halk Partisi ve Avrupa Demokratları (EPP-ED) Romanya üyesi Maria Petre’nin hazırladığı ve Avrupa Birliği’nde gıda üretimi standartlarının yükseltilmesi yönünde çeşitli öneriler içeren rapor 10 Mart günü Avrupa Parlamentosu’nda oy çokluğuyla onaylandı. ‘Gıda kalitesinin temin edilmesi: standart uyumu ve ortak tanıma’ konulu rapor; gıda ürünlerinde pazarlama kıstaslarının basitleştirilmesi, ürünlerin üretildiği ülkeler hakkında tüketicilerin daha net bilgilendirilmesi ve Avrupa nitelikli  
ürünlerin uluslararası düzeyde daha iyi korunması gibi öneriler sunuyor.

Konuyla ilgili olarak AP milletvekillerinin üzerinde durduğu noktalar arasında, temel gıda ürünlerinde üretim yerinin ülke bazında belirtilmesi ve işlenmiş ürünlerde ana içeriğin ve hammaddelerin kökeninin belirtilmesi ile üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler için de aynı ölçütlerin geçerli olması gereği ön plana çıktı. Bununla birlikte coğrafi işaretlerin kaydedilmesi için gerekli prosedürlerin basitleştirilmesi ile bu işaretlerin temin edilmesinde geçen sürenin azaltılması fikrini savunan Parlamento üyeleri, işaretlerin uluslararası alanda da korunması için çeşitli tedbirlerin alınması görüşünü dile getirdi. Son olarak milletvekilleri, Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı ile yakın işbirliğinde olacak ve üçüncü ülkelerden ürün kaynaklarının gösterilmesi yönünde yapılacak kayıt başvuru işlemlerinden sorumlu bir ‘Avrupa Kalite Ajansı’ kurulması önerisini gündeme getirdi.