İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

HAFTAYA BAKIŞ

Türkiye yerel seçimler öncesindeki son kampanya haftasını geçirdi. İktidara desteğin ve muhalefetin başarısının test edildiği 29 Mart seçimlerinde birçok şehirde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Devamını Oku

29 MART’TA MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ YAPILDI

Türk Halkı, 29 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerde, yerel idarecilerini belirlemek için 13. kez sandık başına gitti.

Devamını Oku

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL BRÜKSEL’DE TEMASLARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 26 Mart’ta, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış’tan oluşan heyet eşliğinde Brüksel’e giderek çeşitli temaslarda bulundu.

Devamını Oku

HİNDİSTAN TÜRKİYE’Yİ DTÖ’YE ŞİKAYET ETTİ

Hindistan, Türkiye’nin tekstil üreticilerini koruma amaçlı olarak Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu pamuk ipliği ithalatında kilogram başına 1 dolar tutarındaki ek mali tedbiri Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) gündemine taşıdı.

Devamını Oku

ŞİLİ İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ TAMAMLANDI

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bilgiye göre, Türkiye ile Şili arasında yürütülmekte olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri, 17–20 Mart 2009 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmeler ile sonuçlandırıldı

Devamını Oku

AB DÖNEM BAŞKANI ÇEK CUMHURİYETİ`NDE BAŞBAKAN MİREK TOPOLANEK BAŞKANLIĞINDAKİ HÜKÜMET GÜVEN OYLAMASINDA DÜŞTÜ

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Çek Cumhuriyeti’nde merkez sağ hükümet güven oylamasını kaybederek devrildi. Çek Parlamentosu’nun 24 Mart’ta muhalefetin sunduğu "güvensizlik önergesinin" görüşüldüğü oturumda 200 milletvekilinden 101`inin güvensizlik oylarıyla Hükümet düşürüldü.

Devamını Oku

AVRUPA TARIM BAKANLARI ZİRVESİ BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23 Mart tarihinde Brüksel’de bir araya gelen AB ülkeleri Tarım Bakanları’nın toplantı gündeminde süt ve süthane ürünleri sektörüyle ilgili sorunlar geniş yer buldu.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU PATENT UYGULAMALARININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ HAZIRLADI

Avrupa Komisyonu tarafından 20 Mart 2009 tarihinde Avrupa düzeyinde ve ulusal makamlar tarafından yürütülen patent uygulamalarının tek bir çatı altında toplanmasına yönelik bir öneri hazırlandı.

Devamını Oku

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, KORUMACILIK EĞİLİMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN BİR RAPOR YAYIMLADI

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 26 Mart’ta yayımlanan, finansal krizi ve üye devletlerdeki ticaretle ilgili gelişmeleri konu alan ikinci raporuna göre Ocak ayından bu yana (ilk rapor bu tarihte yayımlanmıştı) korumacılık eğilimi ciddi bir artış gösterdi.

Devamını Oku

AVRUPA GÖZETİM SİSTEMİNİN TEMELİNİ LAROSIERE GRUBU TAVSİYELERİ OLUŞTURACAK

Avrupa gözetim sistemi reformunun temelini Larosière Grubu tavsiyeleri oluşturacak. Komisyon’dan Mayıs sonunda gelecek öneriler doğrultusunda Konsey’in konuya ilişkin ilk kararları Haziran’da alması bekleniyor.

Devamını Oku

SANAYİ MALLARI ÜRETİMİNDE 2008’DE BÜYÜK DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 20 Mart’ta yayınladığı verilere göre, sanayi üretimi Ocak 2009’da Aralık 2008’e göre Avro Alanı’nda %3,5 ve AB’de %2,9 düştü.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU AŞIRI BÜTÇE AÇIĞI OLAN BEŞ ÜYE ÜLKEYE BÜTÇE DÜZENLEMELERİ İÇİN TAKVİM BELİRLEDİ

Avrupa Komisyonu, Fransa, Yunanistan, İrlanda ve İspanya’nın GSYİH’nın %3 ‘ünü aşan “aşırı bütçe açıkları” bulunduğunu resmen açıklayarak söz konusu ülkelerin açıklarını İstikrar ve Büyüme Paktı’nın (SGP) referans düzeyine getirmeleri için süreler tanındı.

Devamını Oku

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜRETİMİNDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 25 Mart’ta açıkladığı verilere göre, inşaat üretimi, Ocak 2009’da bir önceki aya göre Avro Alanı’nda %1,3 ve AB-27’de %1,8 arttı.

Devamını Oku

AB ROMANYA’YA ULUSLARARASI DESTEK KAPSAMINDA 5 MİLYAR AVRO YARDIM YAPIYOR

25 Mart’ta Avrupa Komisyonu uluslararası yardım paketi kapsamında Romanya’ya 5 milyar yardım yapmaya karar verdi. Söz konusu yardım, Topluluk ödemeler dengesi desteği kapsamında, IMF (13 milyar Avro) ile Dünya Bankası (1 milyar avro ) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da (1 milyar Avro) devrede olduğu 20 milyar Avroluk uluslararası makro ekonomik yardım paketinin parçası. Yardım paketi, 2011’in ilk çeyreğine kadar kademeli olarak düzenlendi.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU HAVA TRAFİĞİ KONTROLÜNÜN MODERNİZASYONUNA ONAY VERDİ

“Tek Hava Sahası II” yasal düzenlemeler paketinin onaylanmasını içeren ve Avrupa Halkları Partisi’nden Marian-Jean Marinescu tarafından hazırlanan iki rapor 25 Mart tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda onaylandı.

Devamını Oku

KOZMETİK ÜRÜN PAZARI TÜKETİCİ HAKLARI VE ÜRÜN GÜVENLİĞİYLE DAHA UYUMLU HALE GETİRİLİYOR

Avrupa Parlamentosu 24 Mart günü, Sosyalist Grup üyesi Dagmar Roth Berhrendt tarafından hazırlanan ve kozmetik ürünlerine dair yeni düzenlemeler öngören raporu kabul etti.

Devamını Oku

AB OZON TABAKASINA ZARARLI MADDELERLE MÜCADELE KONUSUNDA YENİ ADIMLAR ATIYOR

Avrupa Parlamentosu’nun 25 Mart’ta Strazburg’da gerçekleştirdiği toplantıda ozon tabakasına zararlı maddeler hakkındaki AB tüzüğüne (2037/2000) bazı değişiklikler getirilmesi kararlaştırıldı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU İTALYA VE İSPANYA’YA KARŞI İHLAL SÜRECİNİ İŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

Avrupa Komisyonu İtalya ve İspanya’ya karşı ihlal süreçlerinde yeni bir aşamaya geldi. Avrupa Adalet Divanı Nisan 2008’de İtalya’nın 1999/31 sayılı Düzenli Depolama Yönetmeliği’ni ulusal mevzuata eksik aktardığını kararlaştırmıştı.

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE İÇİN KAPASİTELERİN ARTIRILMASI PROJESİ BAŞLADI

24 Mart tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen bir toplantı ile resmen duyurulan projenin ortakları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) oldu.

Devamını Oku