İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

HİNDİSTAN TÜRKİYE’Yİ DTÖ’YE ŞİKAYET ETTİ

Hindistan, Türkiye’nin tekstil üreticilerini koruma amaçlı olarak Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu pamuk ipliği ithalatında kilogram başına 1 dolar tutarındaki ek mali tedbiri Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) gündemine taşıdı.

DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması, DTÖ üyesi bir ülkeye, bir ürünün (mutlak veya yerli üretime kıyasla) çok yüksek miktarlarda ve benzer veya doğrudan rakip ürünlerin üreticilerinin ciddi zarar görmesine yol açan veya yol açabilecek şartlar altında ithal edilmesi durumunda o ülkenin uygun korunma önlemleri almasına imkan tanımaktadır. Önemli bir tekstil ve hazır giyim ihracatçısı konumunda olan Türkiye de, pamuk ipliği kapasitesini korumak amacıyla bir korunma önlemi soruşturması açmış ve bu üründeki ithalatın yerli üretime ciddi zarar verdiği ve zarar tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle söz konusu önlemi 15 Temmuz 2008’den itibaren uygulamaya koymuştur.

21 Ekim 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar uyarınca Türkiye, 15 Temmuz 2008 tarihinden itibaren bir yıl süreyle pamuk ipliği ithalatında kg başına en az 0,35 dolar, en çok 1 dolar olmak üzere yüzde 20 oranında ek mali tedbir uygulayacak; yüzde 20’lik bu oran Temmuz 2011’e kadar her yıl yüzde 1 oranında indirilecek ve 15 Temmuz 2010 – 14 Temmuz 2011 tarihleri arasında kg başına en az 0,31 dolar, en çok 0,90 dolar olarak uygulanacaktır. DTÖ kuralları gereğince, anti-damping veya anti-sübvansiyon önlemlerinden farklı olarak söz konusu korunma önlemi sadece Hindistan’a veya bazı ülkelere değil, ilgili ürünün ithalatının yapıldığı tüm ülkelere karşı uygulanacaktır. Ancak Türkiye’nin pamuk ipliği ithalatında önemli bir paya (% 35 civarında) sahip olan Hindistan, yine DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’na göre, bu uygulamadan ticari menfaatlerinin olumsuz etkilendiği gerekçesiyle, Türkiye ile danışmalarda bulunmak üzere konuyu DTÖ gündemine taşımıştır. DTÖ’nün uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin prosedürü çerçevesinde konu önce taraflar arasında danışmalarda bulunmak suretiyle çözülmeye çalışılacak, aksi takdirde Hindistan bu sorunu dava konusu ederek DTÖ’de Panel kurulmasını talep edebilecektir.

Türkiye’nin pamuk ipliği ithalatına ek mali tedbir getiren bu kararı, maliyetleri arttırarak Türkiye’nin ihracatında uluslar arası rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle, özellikle ithal girdi kullanan bazı yerli tekstil ve hazır giyim üreticileri tarafından da eleştirilmiştir.