İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

ŞİLİ İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ TAMAMLANDI

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bilgiye göre, Türkiye ile Şili arasında yürütülmekte olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri, 17–20 Mart 2009 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmeler ile sonuçlandırıldı. Taraflar arasında mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları ve menşe kuralları, iç vergilendirme, yapısal uyum, anti-damping, korunma önlemleri ve ödemeler dengesi gibi bir çok başlığa ilişkin düzenlemeler içeren STA’nın, pazara tercihli giriş fırsatı ve ihracatın sektörel ve bölgesel temelde çeşitlendirilmesini sağlamanın yanı sıra, rekabet gücünün arttırılması ve yabancı yatırımların teşvikinde de önemli katkılarda bulunacağı belirtildi.

Türkiye, söz konusu anlaşma kapsamında, Şili menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergilerini anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırmayı taahhüt ederken; Şili tarafı da, 2007 yılı itibarı ile Türkiye’nin Şili’ye ihracatında değer olarak yaklaşık %95’lik kısmına tekabül eden sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini anlaşmanın yürürlük tarihinden itibaren kaldırmayı kabul ediyor. Anılan ürünler dışında kalan Şili’ye ihracatımızın yaklaşık %5’lik kısmına tekabül eden ürünler için ise, Şili, gümrük vergilerini 4 yıllık bir indirim takvimi kapsamında kademeli olarak kaldıracak.

Tarım ürünlerinde ise Türkiye, belirli sayıda üründe tarife kotaları kapsamında ve/veya dönemsel temelde tarife indirimi gerçekleştirmeyi taahhüt ederken; Şili tarafı daha geniş bir açılım sağlayarak, sınırlı sayıda ürün hariç Türkiye menşeli tarım ürünleri ithalatında uyguladığı gümrük vergilerini herhangi bir kota sınırı olmaksızın kaldıracak.

Alınan bilgiye göre, söz konusu STA ile 2008 yılında toplam 474 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen Türkiye-Şili ticaret hacminin, ürün çeşitliliği de sağlanarak iki yıl içerisinde bir milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Halen iki ülke arasında ticarete konu mallar arasında en yüksek paya sahip ürünler, Türkiye’nin ihracatı açısından demir-çelik ürünleri, motorlu taşıtlar ve bazı kimyasallar olurken; ithalatı açısından ise, madencilik ürünleri (bakır ve alaşımları), ormancılık ürünleri ve kimyasallar ile yaş meyve-sebzelerden oluşuyor.

Böylece Şili, 2006 yılında yürürlüğe konan “Latin Amerika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” kapsamında, bu bölgede, STA müzakerelerinin sonuçlandırıldığı ilk ülke oldu. Bilindiği üzere, Şili’nin yanısıra, MERCOSUR (Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay) ile de STA müzakerelerine başlanması amacıyla bir Çerçeve Anlaşma, 2008 yılı Haziran ayında imzalanmış ve Türkiye-MERCOSUR birinci tur STA müzakereleri 12-13 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmişti. İkinci tur müzakerelerin ise, 2009 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Öte yandan DTM, Latin Amerika Stratejisi kapsamında bölgede yer alan ülke ve ülke gruplarından Orta Amerika Ortak Pazarı ve ANDEAN ülkeleri ile de, en kısa zamanda STA müzakerelerine başlanması amacıyla girişimlerin devam ettiğini belirtiyor.