İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, KORUMACILIK EĞİLİMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN BİR RAPOR YAYIMLADI

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 26 Mart’ta yayımlanan, finansal krizi ve üye devletlerdeki ticaretle ilgili gelişmeleri konu alan ikinci raporuna göre Ocak ayından bu yana (ilk rapor bu tarihte yayımlanmıştı) korumacılık eğilimi ciddi bir artış gösterdi. Aynı durum 17 Mart’ta Dünya Bankası tarafından da dile getirilmişti. DTÖ Direktörü Pascal Lamy, bu raporu 2 Nisan’da yapılacak G20 zirvesinde sunacak. Aynı zamanda zirvede DTÖ’nün üç aylık düzenli raporlama yapmakla görevlendirilmesi bekleniyor.

Rapora göre, yükselen gümrük vergileri, tarife dışı engeller ve diğer ticaret politikaları ile artan korumacılık serbest ticarete zarar veriyor. Özellikle Ekonomi Kurtarma Paketleri’nin neden olduğu bozulmalara dikkat çeken rapor, krizle mücadele için ortaya konan bu paketlerin devlet yardımları ve diğer desteklerle yerel üretimi ithal mallara karşı desteklediğini ortaya koydu. Çelik ve otomotiv sektörlerine özel vurgu yapan raporda, başta Amerika ve AB Üye Devletleri olmak üzere Arjantin, Çin, Hindistan ve Rusya bu tür politikalar uygulamakla suçlanıyor. G20 zirvesinde bu konuya detaylı değinilmesi bekleniyor.