İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

AVRUPA GÖZETİM SİSTEMİNİN TEMELİNİ LAROSIERE GRUBU TAVSİYELERİ OLUŞTURACAK

Avrupa gözetim sistemi reformunun temelini Larosière Grubu tavsiyeleri oluşturacak.  Komisyon’dan Mayıs sonunda gelecek öneriler doğrultusunda Konsey’in konuya ilişkin ilk kararları Haziran’da alması bekleniyor.  Komisyon, son zirve sonuç bildirisinde ECOFIN Konseyi’nin finans piyasalarının denetimine ilişkin Larosière raporunu gözden geçirmesini istemişti. Söz konusu rapordaki en önemli tavsiyeler şu şekildedir: Avrupa Merkez Bankası’nın himayesiyle, sistemik risklere karşı erken uyarı mekanizması işlevini yürütecek bir Konsey kurulması; Avrupa finans piyasalarını düzenleyen ulusal kurumların temsilcisi üç komitenin (CESR, CEBS ve CEIOPS) genişletilmiş yetkilerle Avrupa düzeyinde kurumlar haline getirilmeleri; Mikro ihtiyati gözetim alanında Avrupa gözetim sisteminin kurulması. Yeni sistem, özellikle Pan Avrupa finans kurumlarının şubelerinin bulunduğu Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerine önemli görevler yüklüyor.