İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

SANAYİ MALLARI ÜRETİMİNDE 2008’DE BÜYÜK DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 20 Mart’ta yayınladığı verilere göre,  sanayi üretimi Ocak 2009’da Aralık 2008’e göre Avro Alanı’nda %3,5 ve AB’de %2,9 düştü. Dayanıklı olmayan tüketim mallarında üretim, Avro Alanı’nda %1,1 ve AB’de %0,3 azaldı. Enerji üretimi iki bölgede sırasıyla %1,6 ve %0,4 düştü. Dayanıklı tüketim malları üretimi ise Avro Alanı’nda %2,6 ve AB’de %1,8 azaldı. Ara malların üretimi sırasıyla %3,6 ve 3,4 azalış gösterirken, yatırım malları Avro Alanı’nda %6 ve AB’de %5,7 düştü. Sanayi üretimi 14 ülkede azalırken sadece İrlanda (%6,7) ve Macaristan’da (%2,5) arttı. En yüksek düşüş oranları, Letonya (%11,2), Portekiz (%9,8) ve Almanya’da (%7,5) görüldü. Aralık 2008’de üretim, Avro Alanı ve AB’nin tümü için %2,7 azaldı.

Yıllık bazda, Ocak 2008-Ocak 2009 dönemine bakıldığında, veriler ekonomik ve finansal krizin etkilerini ortaya koyuyor. Söz konusu dönemde, sanayi üretimi Avro Alanı’nda  %17,3 ve AB’de %16,3 düştü. Enerji üretimi Avro Alanı’nda %2,9 ve AB’de %4,4 azaldı. Dayanıklı olmayan tüketim malları üretimi sırasıyla % 4,9 ve %4 düşerken, dayanıklı tüketim alanındaki düşüş ise sırasıyla %4,9 ve %4 oldu. Yatırım malları üretimindeki düşüş ise sırasıyla %21,4 ve %21,1 idi. Ara malları üretimi, Avro Alanı’nda %24,4 ve AB’de %23,7 azaldı. En büyük düşüşler Estonya (%25,8), Letonya (%23,9), İsveç’te (%21,1) ve Macaristan’da (%21) iken en az düşüşler İrlanda (%0,8), Litvanya (%4,7) ve Danimarka’da  (%9,6) kaydedildi.