İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

AVRUPA KOMİSYONU AŞIRI BÜTÇE AÇIĞI OLAN BEŞ ÜYE ÜLKEYE BÜTÇE DÜZENLEMELERİ İÇİN TAKVİM BELİRLEDİ

Avrupa Komisyonu, Fransa, Yunanistan, İrlanda ve İspanya’nın GSYİH’nın %3 ‘ünü aşan “aşırı bütçe açıkları” bulunduğunu resmen açıklayarak söz konusu ülkelerin açıklarını İstikrar ve Büyüme Paktı’nın  (SGP) referans düzeyine getirmeleri için süreler tanındı. İngiltere için ise Komisyon, yeni bir tarih belirlenmesini tavsiye etti. AB Maliye Bakanları Komisyon’un tavsiyelerini 3–4 Nisan’da yapacakları gayrı resmi toplantıda gözden geçirecekler. Üye ülkelerin açıklarını kademeli olarak azaltmak üzere altı ay içinde önlemler belirlemeleri gerekiyor.