İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜRETİMİNDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 25 Mart’ta açıkladığı verilere göre, inşaat üretimi, Ocak 2009’da bir önceki aya göre Avro Alanı’nda %1,3 ve AB-27’de %1,8 arttı. Aralık 2008’de bir önceki aya göre inşaat sektörü üretimi sırasıyla %2,8 ve %1,8 düşüş göstermişti. Yıllık bazda ise, Ocak 2009’da Ocak 2008’e göre, bu sektörde üretim Avro Alanı’nda %9,1 ve AB27’de %7,3 düştü.

Aylık bazda, inşaat sektörü üretimi beş ülkede artarken, altı ülkede düştü. En yüksek artışlar Slovenya (%22,4), İspanya (%7,8) ve İsveç’te (%2,2) kaydedilirken,  en büyük düşüşler, Macaristan (%13,9), Almanya (%7,8) ve Romanya’da (%6,4) kaydedildi. Bina inşası, Aralık 2008’de sırasıyla %2,6 ve %2,8 düştükten sonra Ocak 2009’da Avro Alanı’nda %0,1 ve AB27’de  %1,8 büyüdü.  Sivil mühendislik sektörü Aralık 2008’de Avro Alanı’nda  %2,7 ve AB27’de %1,4 düşerken, Ocak 2009’da Avro Alanı’nda  %5,1 ve AB27’de %2,3 ile yükseliş gösterdi. 

Yıllık bazda ise, inşaat sektörü üretimi üç ülkede artarken sekiz ülkede azaldı. Artışlar Polonya (%9,1), Romanya (%7) ve İsveç (%1,2)’de kaydedildi. En fazla düşüşün olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, (%25,6), Slovenya (%20,7) ve Macaristan  (%16) oldu. İnşaat sektörü üretimi Avro Alanı’nda %12 ve AB27’de %9 düştü. Sivil mühendislik üretimi ise Avro Alanı’nda %2,1 ve AB’27’de %9,9 azaldı.