İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

KOZMETİK ÜRÜN PAZARI TÜKETİCİ HAKLARI VE ÜRÜN GÜVENLİĞİYLE DAHA UYUMLU HALE GETİRİLİYOR

Avrupa Parlamentosu 24 Mart günü, Sosyalist Grup üyesi Dagmar Roth Berhrendt tarafından hazırlanan ve kozmetik ürünlerine dair yeni düzenlemeler öngören raporu kabul etti. Buna göre, ilgili mevzuatın ürün güvenliği ve tüketici haklarıyla daha uyumlu ve sade hale getirilmesini tavsiye eden rapor özellikle nanomateryaller konusunda güvenlik testi uygulanması gibi minimum standartlar belirlenmesini öneriyor Bilindiği üzere nanomateryaller, çeşitli amaçlarla güneş kremleri, rujlar ve yaşlanmayı engelleyici ürünlerde kullanılıyor. Parlamento milletvekilleri, mevcut düzenlemelerin tek bir tüzük altında tüm üye devletlerde uygulanacak şekilde bir araya getirilerek ürün güvenliği konusunda imalatçılara daha fazla sorumluluk yüklenmesinde ortak bir tutum sergiledi. Kozmetik ürünleri konusunda tüketicilerin daha fazla bilgilendirilmesi amacıyla Komisyon’un bir eylem planı geliştirmesi gerektiğini savunan milletvekilleri, bu alanda önceliklerin belirlenerek ortak ölçütler tespit edilmesini tavsiye ediyor.