İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

AVRUPA KOMİSYONU İTALYA VE İSPANYA’YA KARŞI İHLAL SÜRECİNİ İŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

Avrupa Komisyonu İtalya ve İspanya’ya karşı ihlal süreçlerinde yeni bir aşamaya geldi. Avrupa Adalet Divanı Nisan 2008’de İtalya’nın 1999/31 sayılı Düzenli Depolama Yönetmeliği’ni ulusal mevzuata eksik aktardığını kararlaştırmıştı. Aradan geçen zamanda İtalya’nın eksiklikleri tamamlamaması üzerine Komisyon İtalya’ya bir uyarı mektubu göndermeyi kararlaştırdı. İtalya’nın bu uyarıya kayıtsız kalması halinde Komisyon İtalya’ya mali yaptırım uygulanması talebiyle konuyu bir kez daha Avrupa Adalet Divanı’na götürebilecek.

Ayrı bir ihlal süreci ise çevre ile ilgili özel ve kamu projelerinin etki değerlendirmesinin yapılması konusunda yürütülüyor. İtalya, 2009 yazında Sardunya bölgesinde yapılacak bir G8 liderler zirvesi ve 2011’de yapılacak olan İtalya’nın birleşmesinin 150. yıldönümü kutlamalarına ilişkin olarak çevresel etki değerlendirmesi sürecine istisnalar getirmişti. Bunun üzerine Komisyon Haziran 2008’de bir uyarı mektubu yollamıştı. Söz konusu mektuba cevap verilmemesi üzerine Komisyon ihlal sürecinin ikinci aşamasına geçerek İtalya’ya konuyla ilgili gerekçeli görüşünü yolladı.

Öte yandan, bir ihlal süreci de İspanya’ya karşı yürütülüyor. İspanya’nın bazı bölgelerde sanayi atıklarının ilgili AB müktesebatı (75/442/EEC, 96/61/EC, 1999/31/EC) ile uyumsuz olarak depolanması üzerine Komisyon, İspanya’ya bir uyarı mektubu gönderdi. İspanya ise söz konusu maddelerin atık değil “sanayi yan ürünü” olduğunu savunuyor.