İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2009

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE İÇİN KAPASİTELERİN ARTIRILMASI PROJESİ BAŞLADI

24 Mart tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen bir toplantı ile resmen duyurulan projenin ortakları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) oldu. 400.000 Avro’luk bir bütçesi olan projenin hedefleri 2012 ardından Kyoto-sonrasına odaklanarak, Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği politikası diyaloglarına etkin bir şekilde dahil edilmesini sağlamak; ‘Gönüllü Karbon Piyasası’ yoluyla emisyon ticareti mekanizmalarından faydalanabilmesi için, Türk Hükümetinin gerekli yapıları oluşturmasına destek olmak ve ilgili paydaşların insan kapasitelerini, uluslararası müzakerelere ve karbon piyasalarına etkili bir şekilde katılabilmeleri için daha ileriye taşımak olarak açıklandı.

Projenin toplam 18 ay sürmesi ve Haziran 2010 itibariyle tamamlanması hedefleniyor.