İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2009

TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU TOPLANTISI BRÜKSEL`DE YAPILDI

Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyon toplantısı 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapıldı. Bu yıl 61'incisi düzenlenen toplantının gündeminde, müzakere süreci, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu ile Avrupa Adalet Divanı'nın Türk vatandaşlarına vize uygulanmaması yönünde aldığı mahkeme kararı yer aldı.

Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Joost Lagendijk Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerin teknik olarak açılmaya hazır fasıllarda başlatılması amacıyla üye ülkelerin anlaşmaya varması için çağrıda bulundu.  Daha fazla faslın müzakerelere açılmasıyla Türkiye’nin AB müktesebatına uyum gücünün artacağına da işret etti.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumu Üyesi Olli Rehn, vize konusunda Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği mahkeme kararını ve kararın kapsamının etkilerini incelediklerini, bu konuda Türk hükümetiyle AB Komisyonu arasındaki görüş alışverişinin sürdüğünü söyledi. Türkiye’deki seçimlere de değinen Rehn, siyasal yelpazeyi oluşturan herkesi, yalnızca AB üyeliğinin gereklerini yerine getirmeye, ortak amacın yaşama geçirilmesi için gereken reformların takipçisi olmaya teşvik ettiğini ifade etti. Rehn ayrıca, AB Komisyonu'nun gelecek ilerleme raporunda basın özgürlüğüne özel önem vereceğini de sözlerine ekledi.

Devlet Bakanı Başmüzakereci Egemen Bağış da, hükümetin reform ve müzakereler konusunda ciddi olduğunun altını çizdi. Bağış, muhalefet partileri ile üzerinde mutabık kalarak anayasa değişikliği, yargı reformu, kamu denetçiliği, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye'yi daha ileri götürmeyi hedeflediklerini kaydetti.