İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2009

AVRUPA PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLLERİ JOOST LAGENDİJK VE CEM ÖZDEMİR AVRUPA KOMİSYONU`NA TÜRKLERE VİZE MUAFİYETİNE İLİŞKİN SORU ÖNERGESİ VERDİ

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu üyesi ve Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile Hollanda Yeşiller Partisi üyesi ve Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Joost Lagendijk ortaklaşa bir soru önergesi hazırlayarak Avrupa Komisyonu'na sundular. Söz konusu soru önergesinde geçmiş kararlara da atıfta bulunarak AB ülkelerine girişte vize talep edilen ülkeler listesindeki statüsünün değişip değişmeyeceği soruluyor.

Hatırlanacağı üzere, Avrupa Adalet Divanı (ATAD), 19 Şubat 2009 tarihinde iki Türk TIR şoförüne ilişkin “Soysal Davası” olarak bilinen kararında, Türk vatandaşlarına hizmet sunumu için AB üyesi ülkelere kısa süreli girişlerinde vize şartı getirilemeyeceği yönünde görüş belirtmiş ve Mehmet Soysal ve İbrahim Savatlı adlı Türk vatandaşları Alman makamları aleyhine açtıkları davayı kazanmışlardı. ATAD söz konusu davada, Katma Protokol’ün  yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Ocak 1973’ten itibaren hizmet sunmak amacıyla AB ülkelerine giden Türk vatandaşlarına yeni kısıtlamalar getirilemeyeceğini ifade etmişti. Divan, bu anlamda vizenin de yeni bir kısıtlama olduğunu belirterek, bu tarihten önce uygulanmayan vizenin, bugün uygulanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

Önergede Lagendijk, Avrupa Komisyonu’nu konuyla ilgili inisiyatif almaya çağırırken, Türk vatandaşlarının kısa-dönemli ziyaretlerinde nasıl bir tutum takınılacağı ve yeni durumun diğer aday ülkelerdeki tezahürü soruları da yer alıyor. Ayrıca vize uygulamasının Türkiye’nin ekonomik ve politik entegrasyonuna zarar verdiği kadar AB’nin çıkarlarına da hizmet etmediği görüşünün paylaşılıp paylaşılmadığı sorusu yer alıyor.

Önceki hafta yapılan Brüksel ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Başmüzakereci Egemen Bağış ve beraberlerindeki Türk Heyeti, vize konusunda AB’nin adım atması gereğini vurgulamıştı. Komisyon’un söz konusu önergeye en geç Nisan ortasında cevap vermesi beklenirken verilen cevap AB’nin resmi tutumunu sergileyen ilk işaret olması bakımından önem kazanıyor.