İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2009

AVRUPA KOMİSYONU ŞEHİRLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINI DESTEKLİYOR

Avrupa Komisyonu 30 Mart 2009 tarihinde, Avrupa Akıllı Enerji Programı’nın 2009 yılı çalışma programını kabul etti. 2007-2013 dönemini kapsayan Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı çerçevesinde uygulanan söz konusu program uyarınca enerji verimliliğini, yenilenebilir enerjiyi ve çevreyi kirletmeyen ulaştırmayı destekleyecek teknolojik olmayan projelere destek verileceği açıklandı. Böylece ilk defa sürdürülebilir enerji projeleri ve enerji yatırım programları konusunda şehirlere mali destek sağlanacak. 2009 yılı için bütçesi 96 milyon Avro olarak belirlenen Akıllı Enerji Programı kapsamında şehirlere 15 milyon Avro’luk kaynak ayrılacak.