İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2009

AVRUPA KOMİSYONU AR-GE ALANINDA 3 YENİ PROJE BAŞLATIYOR

Avrupa Komisyonu Temmuz ayında inşaat, imalat ve otomotiv sektörlerinde araştırma ve inovasyonu desteklemek üzere 3 yeni PPP (public-private partnership, kamu-özel sektör ortaklığı) projesi başlatılacağını açıkladı. Projelerin odaklanacağı üç sektörün ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörler olduğu belirtildi. Temmuz ayında yayımlanacak olan ilk teklif çağrılarında seçilecek projelerin 2010 yılında uygulanmaya başlanması şartı getirileceği açıklandı. Belirlenen 3 PPP projesi için ayrılacak kaynağın %50’si 7. Çerçeve Program (ÇP) bütçesinden, kalanı ise Avrupa sanayinden sağlanacak.

“Yeşil araçlar girişimi” ile çevreyi kirletmeyen araçların üretimi için akıllı enerji teknolojilerinin ve altyapısının oluşturulmasına yardım edilmesi planlanıyor. Bu girişim için ayrılan 5 milyar Avro’luk kaynak Avrupa fonları, Avrupa Yatırım Bankası, sanayi ve üye devletlerden sağlanacak.

Karayolu taşımacılığının elektirifikasyonu ve hibrid teknolojilerle ilgili araştırmalara ilişkin 4 teklif çağrısı Temmuz ayında yayımlanacak ve toplam 100 milyon Avro bütçeye sahip olacak.

“Geleceğin fabrikaları” girişimi ise imalat süreci, bilgi ve iletişim teknolojileri ile gelişmiş materyaller için mühendislik teknolojileri geliştirerek başta KOBİ’ler olmak üzere Avrupalı imalatçıların rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bu girişime ayrılan kaynak 1,2 milyar Avro olarak açıklanırken bunun 119 milyon Avro’luk bölümünün 2010 yılında kullanılacağı belirtiliyor

İnşaat sektörü alanında “Az-enerji kullanan binalar girişimi” ile yeni ve/veya yenilenen binalarda yeşil teknolojilerin ve az enerji kullanan materyallerin kullanımının desteklenmesi hedefleniyor.  Toplam bütçesi 1 milyar Avro olarak belirlenen bu girişim kapsamında yürütülecek projelere 2010 yılında 130 milyon Avro’luk kaynak sağlanacak.