İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2009

TOPLULUK MARKASI İÇİN BAŞVURU ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLÜYOR

Avrupa Komisyonu ile AB üye devletleri arasında 31 Mart 2009 tarihinde varılan anlaşma doğrultusunda, Topluluk markası için başvuru işlemlerinin hafifletilmesi ve ücretlerin düşürülmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar 1 Mayıs 2009’dan itibaren uygulamaya girecek. Bu çerçevede, Topluluk markası başvurusu için ödenmesi gereken kayıt ücretinin kaldırılmasına karar verildi. Böylece hem işlemler basitleştirilmiş oluyor hem de ödenecek ücretler azalıyor. Hatırlanacağı üzere, 1 Kasım 2005 tarihinde de Topluluk markası başvuru, kayıt ve yenileme ücretlerinde indirime gidilmişti.

Aşağıdaki tabloda başvuru ücretlerindeki değişiklikler sunulmaktadır:

 

Topluluk markası başvurusu

Mevcut durum

1 Mayıs 2009 sonrası

Değişim (%)

Elden yapılan başvurular

1750 Avro

1050 Avro

40

Internet üzerinden başvurular

1600 Avro

900 Avro

44

Madrid Protokolü uyarınca uluslararası başvurular

1450 Avro

870 Avro

40

 

Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Charlie McCreevy, yapılan düzenlemelerin iç pazara yılda yaklaşık 60 milyon Avro katkı sağlayacağını ifade ederek, AB çapında markaların korunması için daha ucuz ve daha kolay süreçler belirlendiğine dikkat çekti. Öte yandan, başvuru ücretleri nedeniyle sorun yaşayan KOBİ’lerin özellikle ekonomik kriz döneminde böyle bir uygulama doğrultusunda girişimciliklerini artırabileceklerinin altını çizdi. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (Office for Harmonization in the Internal Market-OHIM) Başkanı Wubbo de Boer ise, KOBİ’ler için markalarının AB çapında korunmasının iç pazara erişimlerini kolaylaştırdığını vurgulayarak, büyük şirketler için de marka korumasının uluslararası rekabet açısından büyük önem taşıdığına değindi.

Bilindiği üzere Topluluk markası (Community Trade Mark-CTM) üniter özelliğe sahiptir, dolayısıyla tek bir marka olarak değerlendirilmektedir ve geçerli olduğu her yerde aynı etkiye sahiptir. CTM, tüm Topluluğu kapsayacak şekilde olmadıkça tescil edilememekte, devredilememekte, iptali veya geçersizliği söz konusu olamamaktadır. Bu çerçevede Topluluk markasının tek bir üye devlette kullanılması dahi tüm Topluluk bakımından sonuç doğurmaktadır.

Topluluk Markası Tüzüğü’nün 5. maddesi uyarınca Dünya Ticaret Örgütü’ne taraf olan Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler de Topluluk markası tescil başvurusunda bulunma hakkına sahipler. Bu doğrultuda Türkiye tarafından 1997–2008 arasında toplam 1167 Topluluk markası başvurusu yapılırken bunların 769’u kabul edilmişti. Aynı dönemde AB’de en çok başvurunun geldiği ülke olan Almanya tarafından yapılan 123,604 başvurunun 86,035’i tescil edilmişti. 2009 yılında ise Türkiye tarafından 11 başvuru yapıldı ve ilk 2 ay sonunda toplam 15 tescil kararı alındı (Tescil edilen marka sayısının başvuru sayısından fazla olmasının nedeni 2007 ve 2008 yıllarında yapılan başvurular arasında 2009 yılında tescil edilenlerin bulunmasıdır). Türkiye tarafından yapılan başvuru sayısı 1997–2008 arasında AB toplamının %0,47’sine denk gelirken bu oran 2009 yılının ilk 2 ayında %0,69 oldu.