İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2009

AVRUPA ADALET DİVANI İTALYA’NIN BAZI ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKETLERDEKİ ALTIN HİSSE UYGULAMASINI HUKUKA AYKIRI BULDU

Adalet Divanı, İtalyan devletinin özelleştirilen Eni, Enel, Finmeccanica ve Telekom Italia gibi şirketlerde elinde tutmaya devam ettiği altın hisse (golden share) uygulamasının AB hukukuna aykırı olduğuna karar verdi. Böylece daha önce Avrupa Komisyonu’nun bu konuda İtalya aleyhine almış olduğu karar Divan tarafından da onaylandı.

Komisyona göre, İtalyan Hazinesine özel yetkiler veren 10 Haziran 2004 tarihli Kararname, diğer üye ülkelerin yatırımcıları için bu yetkilerin hangi hallerde kullanılacağı konusunda yeterince açık ve tanımlı olmadığından yerleşme hakkı (freedom of establishment) önünde engel oluşturuyor.  Divan da benzer şekilde, konuyla ilgili İtalyan mevzuatının, altın hisse gibi Hazineye verilen özel yetkilerin kullanılmasını haklı çıkaracak genel kamusal yarara ilişkin kriterleri yeterli açıklıkla belirlemediğine karar verdi.

Söz konusu Kararname ile yatırımcıların bir şirkette oy haklarının % 5’ini veya Hazinece belirlenecek daha düşük bir oranı temsil eden hisselerin (altın hisse) alınması engellenebilmekte ve bu şekilde Hazinece belirlenen orandaki hisseye, hisse devri, şirketin sona ermesi, başka şirketlerle birleşme/ayrılma veya şirket amaçlarının değiştirilmesine ilişkin kararlarda veto hakkı tanınmakta. Kararname, savunma, ulaştırma, telekomünikasyon, enerji ve diğer kamu hizmetleri alanlarında uygulanıyor. Divan tarafından onaylanan kararında Komisyon, 1994 tarihli Kararnamenin ilgili sektörlerde kamu yararının korunması için gerekli olanın ötesinde hükümler içerdiğini ve AB hukukunun üye ülkelerin kamu yararlarını korumak için daha az sınırlayıcı tedbirler alabilmelerine imkan tanıdığını belirtti.  Ayrıca Komisyona göre, enerji güvenliğinin sağlanması ve kamu hizmetlerinin gördürülmesi ile şirketlerin yönetimlerinin veya hissedarlık yapılarının bu şekilde denetlenmesi arasında nedensellik bağı bulunmuyor.