İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EKİM 2009

AVRUPA KOMİSYONU GENİŞLEMEYE İLİŞKİN BELGELERİNİ YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu 14 Ekim 2009 tarihinde AB’nin genişleme politikasına ilişkin  “Genişleme Paketi” olarak adlandırılan yıllık raporlarını yayımladı. Söz konusu pakette aralarında Türkiye’nin de bulunduğu aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik, gelecek yıllar için hedefler ve beklentileri ortaya koyan Strateji Belgesi ve yine söz konusu ülkelerin kaydettikleri ilerlemeyi değerlendiren İlerleme Raporları yer alıyor. Bilindiği üzere, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan ve Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyetidir. Potansiyel aday ülkeler ise Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’dır.

Komisyon’un Strateji Belgesine http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/strategy_paper_2009_en.pdf

İlerleme raporlarına http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key- documents/ reports_oct_2009_en.htm   .

adreslerinden ulaşılabilir.