İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EKİM 2009

20 AB ÜLKESİ SÜT ÜRETİCİLERİ İÇİN MALİ YARDIM İSTİYOR

12 Ekim’de Viyana’da toplanan 20 AB ülkesi (Fransa, Almanya, İspanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, İtalya ve Polonya) Tarım Bakanları, süt üreticilerine 2010 yılında AB bütçesinden 300 milyon Avro’luk mali yardım desteği verilmesini talep ettiler. AB süt üretiminin %95’ini karşılayan 20 AB ülkesinin tarım bakanları aynı zamanda, Avrupa Komisyonu’nun tarımdan sorumlu üyesi Mariann Fischer-Boel’den düşük fiyatlar nedeniyle süt üreticilerinin yaşadığı krizin çözülmesinde daha fazla çaba sarf etmesini istiyor.

Hatırlanacağı üzere AB’de artan süt arzının talebe göre fazla olması nedeniyle süt fiyatlarının düşmesi, çiftçilerin tepkisine yol açıyordu. Süt fiyatlarını protesto etmek için eylemlerini tüm Avrupa’da gerçekleştiren çiftçiler son olarak traktörlerini Brüksel’e sürmüştü.

Viyana’daki toplantıda “ortak yardım” konusunda anlaşan 20 Avrupa ülkesi AB süt pazarında karşı karşıya kalınan krizin derinliği ve süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntıyı anlatan bir rapor ortaya koydular. Bakanlar çiftçilerin bu zor döneminde hayatta kalmaları için 300 milyon Avro’luk desteğin verilmesi ve acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdiler.

Bakanlar süt ürünleri piyasalarında hızla istikrarın sağlanması amacıyla mali yardımın yanı sıra birtakım önlemler alınmasını da talep ediliyor. Bu önlemler şöyle sıralanıyor:1) Kamu ve özel sektörün yıl boyunca süt stoku yapabilmesi ve bu uygulamanın peynir gibi diğer ürünlere de yayılması, stokların piyasa fiyatlarına göre eritilebilmesi; Okullarda ve diğer kuruluşlarda bu amaçla süt dağıtılması diğer süt ürünlerinin de kapsama alınması; süt ürünlerinin daha iyi kullanımının sütün kaynağı ve bileşenleri hakkında etiketlerde bilgi verilerek artırılması; yağ, süt tozu ve peynir gibi süt ürünlerinin AB dışına ihracına destek sağlanması; hayvan besiciliğinde yağı alınmış sütün kullanılması için mali destek verilmesi 2) Avrupa Komisyonu’nun acil önlemler için AB süt piyasası organizasyon yapısının değiştirilmesi.