İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EKİM 2009

ECTA, TELEKOMÜNİKASYON ALANINDA YENİLİKÇİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN AVRUPA KOMİSYONU’NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Derneği (ECTA), telekomünikasyon sektöründe uygulanan mevcut politikanın rekabet ve yatırımın önünde engel oluşturduğunu açıkladı. Yeni kurulan operatörleri temsil eden söz konusu dernek, Avrupa Komisyonu’nun bilgi ve iletişim  teknolojileri sektöründe yenilikçilik ve büyümeyi destekleyecek politikalara yönelmesi gerektiğini savundu.

ECTA tarafından yılda iki kez yayımlanan raporların en sonuncusunda, son durum itibariyle, Birlik genelinde genişbant gelişiminin yavaşladığı ve rekabetin azaldığı vurgulanıyor. Uzmanlara göre telekom sektörüne yeni girişleri engellemeyecek ve rekabeti teşvik edecek düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Raporda, ayrıca, genişbant erişimi konusunda üye ülkelerin arasında büyük farklılıklar olduğuna değiniliyor. Bu çerçevede, İskandinav ülkeleri ve Hollanda’nın performansı övülürken, Yunanistan, Polonya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan’ın diğer ülkelere kıyasla geride kaldığı belirtiliyor. Raporda, ayrıca, söz konusu ülkeler arasındaki farkın, kapanacağı yerde her geçen gün daha da açıldığının altı çiziliyor. Raporda ayrıca piyasadaki yerleşik operatörlerin piyasa paylarını ortalama olarak %45’e artırdığına dikkat çekiliyor. Bu durumun özellikle Avusturya, Malta ve Fransa’da dikkat çekici boyutlarda olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra raporda, AB ortalaması %0,4 iken, İsveç nüfusunun %7,5’inin çok hızlı internetten yararlandığına değiniliyor.