İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EKİM 2009

AVRUPA HASTALIK ÖNLEME VE KONTROL MERKEZİ (ECDC) YENİ YILLIK EPİDEMİYOLOJİ RAPORUNU YAYINLADI

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi 12 Ekim’de Avrupa Birliği’ndeki 47 bulaşıcı hastalıktaki gelişmelerin incelendiği üçüncü yıllık epidemiyoloji raporunu yayınladı. Rapor, 2007’deki epidemiyolojik verileri ve ECDC tarafından 2008’de incelenen sağlık tehditlerini inceleyerek hastalıkların önlenmesine ve aşılamanın önemine vurgu yapıyor.

Rapor antibiyotik direnci ile ilgili olarak 2007’de Avrupa’daki birçok hastanede çeşitli enfeksiyonların sebebi olan metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) bakterisinin hala önemli bir problem olarak tüm Avrupa’da bulunduğunu belirtiyor. Diğer dirençli bakterilerin (Streptococcus pneumoniae, Enterococcus Faecium) de hala sorun olarak kaldıkları raporda belirtiliyor. Fakat, raporda asıl büyük endişe kaynağı olarak kendisine karşı hala etkili bir antibiyotiğin geliştirilemediği, Gram negatif bakterisinin direncinin artmış olması belirtiliyor.

Rapor, aşı ile önlenebilecek hastalıklar konusunda aşılama sayesinde yayılımcı Haemophilus gribinin bildirim oranının 100.000’de birin altında kaldığını ve yayılımcı meningococcal hastalığının tüm bildirim oranının 100.000’de bir olarak kaldığını vurguluyor. Raporda, kızamık hastalığının 2007’de 2.795 vakada görülmesiyle, biri ölümcül ikisi beyin yangısı olmak üzere, kamu sağlığı önceliği olarak kaldığını belirtildi. Her ne kadar bu rakam 2006 yılındakinden daha düşük olsa da son üç senede sadece dört ülkede kızamık hastalığının hiç görülmediği belirtiliyor.

Rapor, solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili olarak 2007-08 sezonunda önce grip A’nın (H1N1) yayılmada yükseldiğini daha sonra da bunu grip B’nin takip ettiğini belirtiyor. Her iki grip çeşidinin de en çok yayılan solunum yolu enfeksiyonları olduğu belirtiliyor. Raporda yeni ve önemli bir gelişme olarak A(H1N1-H247Y)’nin virüslere karşı bir ilaç olan Tamiflu’ya karşı dirençli olduğunun ortaya çıkması olduğu belirtiliyor.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili raporda 2007’de 2006’ya kıyasla rapor edilen ve teşhis edilen HIV vakalarında herhangi bir azalma olmadığı belirtiliyor. Klamidya trachomatis enfeksiyonunun 15 ile 24 yaş arasındaki gençler arasında yaygın olduğu ve halen en fazla rapor edilen enfeksiyon olduğu (2007’de 250.000 vakada teşhis edilmiş) belirtiliyor.

Rapora göre 2007’de İtalya’da chikugunya (bir çeşit alfavirüsü) ateşinin salgını, Aedes albopictus sivrisineğinin hastalığı AB kapsamında etkili bir şekilde yayan bir taşıyıcı olduğunu göstermiştir. Rapor, 2008’de beş hepatit A salgınının kontrol edildiğinin ve şigella bakterisinin (bağırsak sistemini etkileyen bir bakteri) İsveç’te bir ofis kafeteryasında yemek yiyen 140 çalışanı etkilediğinin üzerinde duruyor.