İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EKİM 2009

FOTOGRAFİK JELATİNİN ÇEK CUMHURİYETİ’NE İTHALATINA İZİN VERİLDİ

AB Bakanlar Konseyi 9 Ekim’deki toplantısında fotografik jelatinin Çek Cumhuriyeti’ne ithalatına ilişkin izne karşı çıkmama kararı aldı. Fotografik jelatin sığırın omurgasından alınan bir maddeden yapılıyor.

1774/2002 sayılı yönetmelik hayvansal yan ürünlerin ve işlenmiş ürünlerin Topluluğa ithalatını ve Topluluk sınırları içinden transit geçmesini yasaklıyor (sağlık kuralları insanın tüketimi için olmayan hayvansal yan ürünler için geçerli). 2004/407/EC sayılı karar Belçika’ya, Lüksemburg’a, Hollanda’ya ve Birleşik Krallık’a yalnızca fotografik endüstride kullanmak için jelatin ithalatına izin veriyor. Bu fotografik jelatin de sadece Japonya, ABD ve kararda isimleri belirtilen özel üçüncü ülkelerden ithal edilebilir. Gönderilen ürünler kamu ve hayvan sağlığı için risk taşıdığından çok sıkı koşullar altında taşınmak zorundalar. Çek Cumhuriyeti, kendi sınırları içindeki bir kuruluş için yine ayni üçüncü ülkelerden ithal edilmek üzere fotografik jelatin ithalatı izni isteğini beyan etti. Komisyon, sağlık risk koruması adına gerekli garantileri Çek Cumhuriyeti’nden aldıktan sonra izin için tavsiyede bulunmaya karar verdi.

Ayrıca 9 Ekim’de Bakanlar Konseyi, Komisyon’un tarım konusunda üç düzenlemeyi kabul etmesine karşı çıkmama kararı aldı. Söz konusu düzenlemelerden birincisi, hayvan yemlerinde kullanılan işlenmiş balık ve diğer deniz ürünlerinde bulunan arsenik ve diğer kimyasal maddelerin maksimum düzeylerinin değiştirilmesi ve artırılmasına ilişkin direktif;  İkinci ve üçüncü düzenlemeler ise gıda ve yem içindeki ya da üzerindeki bazı tarım ilaçları kalıntılarının azami seviyesine ilişkin tüzüklerdir. Bu üç düzenleme de komitoloji usullerine uygun bir şekilde onaylandı.