İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EKİM 2009

ABD İLE AB’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ BAZI ÜLKELER DOHA GÖRÜŞMELERİNDE HİZMETLER ALANINDA UZLAŞMA ARAYIŞINDA

Doha görüşmelerinin en önemli parçasını hizmetlerin oluşturduğu konusunda hemen tüm ülkeler hemfikir olmakla birlikte, hizmetlerin serbestleştirilmesinde bazı ihtilafların giderilmesi amacıyla ABD ile AB’nin başını çektiği ülkeler grubu bir ara formül bulmak amacıyla 13-14 Ekim tarihlerinde Washington’da bir araya geldiler. ABD, hizmetler alanında hangi tavizleri alacağını bilmeden, tarım ürünleri ile tarım dışı ürünlerin (NAMA) ticaretinin serbestleştirilmesi alanında tam olarak uzlaşmaya henüz hazır görünmüyor. Buna karşılık AB ve Hindistan özellikle tarım ve tarım dışı ürünlerde çapraz indirim yapılması yaklaşımını benimsiyor ve hizmetlerle ilgili müzakerelerin sonuçlandırılmadan önce hizmetlerin serbestleştirilmesine ilişkin tekliflerin netleştirilmesini istiyor. Global ekonominin en önemli getirilerinin hizmetlerin çok taraflı olarak serbestleştirilmesinden geçtiğini belirten Amerikan Ticaret Temsilcisi Ron Kirk, şu an masada bulunan tekliflerin bir uzlaşmayı sağlamaktan uzak olmakla beraber görüşmelerden nihayetinde olumlu sonuçlar çıkacağını ifade etti. Gelişen bazı büyük ülkelerin hizmet piyasalarını dışarıya kapalı tutmalarını eleştiren Kirk, ABD’nin Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Ülkeleriyle (APEC) hizmet ticaretini geliştirmek istediğini belirtti. AB Ticaret Komiseri Catherine Ashton da yaptığı açıklamada, daha önce tarım ve tarım dışı ürünler müzakerelerinde elde edilen başarının üzerine hizmet ticaretinin de inşa edilmesi gerektiğini, ancak şu aşamada hizmet ticareti müzakerelerinde daha fazla gayret gösterilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.