İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19 EKİM-1 KASIM 2009

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Avrupa Birliği yoğun bir gündemle Ekim ayını sonlandırıyor. Lizbon Antlaşması’nın geleceğinin netlik kazanması ile AB gerek kurumsal reform çalışmalarına, gerekse enerjiden tutun, dış sınırların korunmasına kadar farklı politika alanlarındaki yeni girişimlerine hız veriyor. Bu haftaki bültenimizde de AB’de çeşitli cephelerdeki gelişmelerle ilgili haberleri izleyebilirsiniz.

Türkiye’nin AB ile ilgili çalışmalarına gelince özellikle yeni Baş müzakerecimizin yoğun temasları ve yeniden yapılanmakta olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) önümüzdeki dönem için umut veriyor. ABGS AB’ye yönelik yeni bir iletişim stratejisi oluşturmanın çabası içinde. Bu iletişim stratejisi farklı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile yürütülen çeşitli iletişim faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlıyor. Şimdiye dek AB’ye yönelik olarak yürütülen çeşitli faaliyetler, bilgilendirme çalışmaları, toplantılar, yayınlar, konserler, sergiler, medya tanıtımları vs. genellikle herhangi bir eşgüdüm olmadan farklı kurumlarca düzenleniyor ve uygulamaya konuyordu. Bu tür etkinlikler kimi zaman yanlış zamanlarda, yeterli tanıtım olmadan ve tam olarak hedef kitle belirlenmeden gerçekleşiyordu. Dolayısıyla da kapsamlı bir strateji olmadan bu tür faaliyetlerin etkisi de sınırlı oluyordu.

ABGS bu gibi düşüncelerden yola çıkarak, daha etkin bir AB iletişim stratejisini uygulamaya koymak istiyor. Ancak bunu yaparken müdahale ya da yön vermek değil, iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin daha iyi duyurulmasına yardımcı olunması, farklı faaliyetler arasında eşgüdüm sağlanması amaçlanıyor. Bu şekilde örneğin Brüksel’de aynı anda iki farklı kurumun benzer toplantılar yapmasının önüne geçilmiş olacak, ya da herhangi bir üye devlete yönelik bir etkinlik düzenlemek isteyen iki kurumunu birbirinden haberi olacak ve belki de etkinliği ortaklaşa düzenlemeyi tercih edecekler. Kaynakların daha etkin kullanımını sağlayacak olan bu girişimi İKV olarak da son derece olumlu buluyor ve destekliyoruz. Kurumlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması AB’ye yönelik daha etkin bir iletişim stratejisinin uygulanmasına ve kısıtlı kaynakların daha etkin kullanılmasına katkıda bulunacak.

Bu stratejinin bir ayağını da Türkiye içinde AB’nin daha iyi tanıtılması ve anlaşılmasına yönelik bir iletişim stratejisi oluşturuyor. Bu çerçevede medya, basın yayın aracılığıyla kimi zaman yanlış yönlendirilen çeşitli kesimlerin AB konusunda daha doğru ve tarafsız bilgi alması kolaylaşacak. ABGS çeşitli bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri için kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğini tesis etmek açısından önemli bir girişimde bulunuyor. Ancak sonuçta bu girişimin başarıya ulaşması için kurumların da işbirliğine ve paylaşmaya açık olması gerekiyor. Bu şekilde özverili bir işbirliği AB sürecinin ivme kazanması için gerçekten büyük önem taşıyor. Aksi takdirde gerek Türkiye içinde, gerekse AB’de iletişim ve tanıtım etkinliklerinden optimum fayda sağlanması mümkün olmayacaktır. İKV olarak ABGS’nin yeni girişimini destekliyor ve ilgili tüm kurumlara başarılar diliyoruz.