İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19 EKİM-1 KASIM 2009

AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ’NİN GELECEĞİNE İLİŞKİN BİR EYLEM PLANI KABUL EDİLDİ

Avrupa Komisyonu, 22 Ekim’de Avrupa Araştırma Konseyi’nin geleceği ile ilgili yeni bir eylem planı kabul etti. İlk aşamada, Avrupa Komisyonu, kısa vadede, seçkin bir bilim adamını icra dairesinin başına atamayı hedefliyor. Bu yöneticinin yeni görevi ise idari prosedürlerin basitleştirilip Bilim Konseyi’nin işbirliği ile Avrupa Araştırma Konseyinin faaliyetlerinin profesyonel ve şeffaf biçimde yürütülmesini sağlamak olacak.

Orta vadede ise, Avrupa Parlamentosu’nun ve Avrupa Konseyi’nin desteği ile Araştırma ve Teknoloji Alanın geliştirilmesi için bilimsel faaliyetlerin özellikli ihtiyaçlarına uyum sağlayacak yeni bir hukuki çerçeve oluşturulması öngörülüyor. Ayrıca, Avrupa Komisyonu,  sürdürülebilir büyümeye kaynak sağlayacak politikalara en iyi hizmet edilebilecek malı ve idari çerçevelerin düzenlenmesini istiyor. Bu belge ile ilgili rapora İngilizce olarak http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1570&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en    adresinden ulaşılabilinir.