İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19 EKİM-1 KASIM 2009

HAVACILIK SANAYİ KARBONDİOKSİT SALINIMINI AZALTMAK ZORUNDA KALACAK

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin çevre bakanları, havacılık sektörünün karbondioksit salınımını 2020 yılına kadar %10 oranında (2005’e göre) düşürmeye zorlanması konusunda mutabık kaldılar. 21 Ekimde, Çevre Konseyi tarafından bu konuyla ilgili son düzenlemeler yapıldı. Öneri 29-30 Ekimde Avrupa Konseyi’ne sunuldu. Kyoto Protokolü’nün havacılık sektörünü kapsamaması nedeniyle yeni gelişme bu konuda önemli bir adım teşkil ediyor. Bununla birlikte yetkililerin %10’luk oran konusunda çok istekli olmadıkları da bir gerçek.

Birkaç hafta önce havacılık sanayi yetkilileri Kopenhag görüşmeleriyle ilgili çeşitli öneriler sunmuştu. Çevre bakanlarınca kabul edilen tutum, endüstri tarafından sunulan önerilere nazaran daha iddialı görünüyor. Bununla birlikte, havacılık sanayinin sunduğu önerilerin, sektörün enerji etkinliğinin 2020 yılına kadar yılda ortalama %1,5 oranında artırılması ve karbondioksit salınımının da 2050 yılına kadar, 2005’e göre yarı yarıya azaltılması hedeflerini içermesi, kapsamlı bir taahhüt niteliğinde bulunuyor. Bu hedefler havayolları, havaalanları, havacılık ve uzay sanayi ve hava navigasyon hizmetlerinin anlaşmaya varması sonucunda ortaya çıktı. Sektörü oluşturan adı geçen unsurlar, havacılık sektörünün bir bütün olarak değerlendirilmesi (ülkelere göre kota olmaması) ve bu sürecin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yürütülmesi gerektiği görüşünü paylaşıyor.

Karşılaşılan temel sorun ise nezdinde 190 ayrı devletin temsilcisini barındıran Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın, şimdiye kadar, karbondioksit salınımını azaltma hedeflerini sonuca ulaştıracak küresel bir mekanizma üzerinde anlaşma sağlayamamış olması. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, enerji etkinliğinin 2020 yılına kadar yılda ortalama yüzde 2 oranında artırma hedefi üzerine mutabık kaldı. Kurumun Kopenhag’ta savunmayı planladığı pozisyonu da bu şekilde. Bununla birlikte karbondioksit salınımının azaltılmasına yönelik bağlayıcı hedefler ileri sürülmemesi Avrupa Birliği’nin amaçlarıyla uyuşmamakta.