İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19 EKİM-1 KASIM 2009

AB EKO-ETİKET PLANINA İLİŞKİN YENİ BİR DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi 26 Ekim tarihinde, AB Eko-etiket planının görünürlüğünü ve kapsamını arttıran düzenlemeye onay verdi. Yeni düzenlemede sadece tıbbi ve veterinerlik ürünleri kapsam alanı dışında tutuldu. Gıda maddeleri ve hayvan yemlerinin de gelecekte bu düzenleme içine alınıp alınmayacağı konusunu ise Avrupa Komisyonu tarafından incelenecek.

AB Eko-etiketi planı, 1992 yılında ortaya koyulan, bu etiketi taşıyan mal ve hizmetlerin çevreye daha uyumlu olduğunu gösteren gönüllü bir düzenleme. Çiçek şeklinde olan bu etiketi hak eden mal ve hizmetler, Avrupa seviyesinde uzmanlara danışılarak belirlenen kriterlere sahip olduğundan, tüketicilerin kesin olarak güvenebilecekleri anlamını taşıyor. AB Eko-etiketi, temizlik, tekstil, ev ve bahçe ürünleri gibi mallar ve turist ağırlama gibi hizmetler dahil olmak üzere sürekli genişleyen bir kapsama sahip bulunuyor.