İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19 EKİM-1 KASIM 2009

EUROBAROMETRE’NİN YOKSULLUK ÜZERİNE KAMUOYU ANKETİ YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, 2010 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı arifesinde, yoksulluk üzerine yapılan Eurobarometre anketinin sonuçlarını 27 Ekim’de yayımladı.

27 üye ülkeden 27 bin kişiyle yapılan ve yoksulluk ve sosyal dışlanmanın birçok boyutuna ışık tutan anket, AB’de halkın yoksulluğun yaygınlık düzeyinden ne kadar haberdar olduğunu ölçmenin yanı sıra, yoksulluğun kişisel ve sosyal nedenleri, asgari yaşama standartları, fakirlerin finansal hizmetlere erişimi, barınma, evsizlik ve uzun dönemli sosyal yardımlar, çocuk yardımları, sağlık hizmetleri  ve sosyal barınma gibi konuları da sorguladı.

Anketten çıkarılan bazı veriler ise şu şekilde:

Yoksulluk düzeyi:  Ankete katılan Avrupalıların %73'ü yoksulluğun ülkelerinde yaygın olduğunu; %88'i hükümetlerinin acilen bu konuda önlemler alması gerektiğini düşünüyor. Ülkeden ülkeye farklı sonuçlara ulaşan ankette, Macarların %79'u yukarda belirtilenlere katılırken, Danimarkalıların %31'i ise karşıt görüşte olduğunu belirtti.

Kişisel Nedenler: Avrupalıların %37'si yoksulluğun temel nedeni olarak okul, eğitim ve mesleki eğitimi görüyor. %25’i yoksulluğun nesilden nesile geçtiğini, %20’si ise insanların imkanlarının ötesinde yaşadığı ve günlük hayatın üstesinden gelemez olduğu için yoksul olduğunu düşünüyor.

Sosyal Nedenler: Avrupalıların %52'si yoksulluğun sosyal nedeni olarak yüksek işsizlik oranını, %40'ı düşük ücretleri gösterirken, bunu %29 ile düşük gelir desteği ve emekli maaşları; %26 ile yüksek barınma maliyetleri takip etti.

Mali Dışlanma: Avrupalıların çoğu mali hizmetlere erişimle ilgili bir sorun belirtmiyor ancak AB’de her 10 işsizden 7’si mortgage temininde sorun yaşıyor. Bu konuda tüm AB nüfusunun ortalaması %49; İşsizlerin %58’i kredi temini, (AB ortalaması %34), yine işsizlerin %47’si  kredi kartı temininde sorun yaşıyor. Emekli kişilerin %72’si de kredi kartı almada sorun yaşıyor.