İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19 EKİM-1 KASIM 2009

AVRUPA KOMİSYONU AB’DE FİNANSAL GÖZETİM VE DENETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAVE MEVZUAT DÜZENLEME ÖNERİLERİ ORTAYA KOYDU

Avrupa Komisyonu Avrupa’da finansal gözetimin güçlendirilmesi amacıyla geçen Eylül ayında üç yeni gözetim kurumu aracılığıyla Avrupa Finansal Gözetim Kurumları Sisteminin kurulması da dahil olmak üzere finansal gözetimin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat paketini kabul etmişti. Bunu takiben Komisyon, oluşturulan yeni kurumların etkin işlemesine yönelik olarak mevcut finansal hizmetler mevzuatında değişiklik yapılması önerilerini 26 Ekim’de sundu. Söz konusu değişiklikler, teknik standartlar aracılığıyla ayrıntılı olarak kurumların yetki alanlarının daha uyumlu finansal kurallar bütünü halinde düzenlenmesinin sağlanmasını, ulusal gözetim kurumları arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve alınan mikro ihtiyati tedbirlerin paylaşılmasının kolaylaştırılmasını amaçlıyor. Önerilerin Parlamento ve Konsey’in onayından sonra bütün gözetim paketinin kabul edilmesiyle söz konusu yeni gözetim kurumlarına 2010 yılı sonundan önce işlerlik sağlanması amaçlanıyor.