İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19 EKİM-1 KASIM 2009

AVRUPA KOMİSYONU KDV’DEKİ YOLSUZLUKLARA İLİŞKİN BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, vergi kaçağı ve kaçakçılığıyla mücadele stratejisi kapsamında 25 üye ülkede 2000-2006 yılları arasında ödenmesi gereken KDV ve tahsil edilen KDV arasındaki açığın araştırıldığı bir raporu 30 Ekim’de yayımladı. Raporda söz konusu açığın ilgili dönemde yılda 90 ila 113 Avro arasında olduğu ve 2006’da KDV açığının, toplanması gereken KDV’nin %12’si kadar olduğu ve bir ülkeden diğerine önemli farklılıklar bulunduğu belirtiliyor.

Rapora http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/reports/ndex_en.htm adresinden ulaşılabilir.