İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19 EKİM-1 KASIM 2009

AB GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YARDIM AMACIYLA YENİ BİR WEB SİTESİ OLUŞTURDU

Avrupa Komisyonu gelişmekte olan ülkelere yardımın etkinliğinin artırılmasına yönelik reform çalışmalarına hız kazandırmak amacıyla, gelişmekte olan ülkelere yardımda bulunmak isteyen kalkınmaya ilişkin bütün aktörlerinin görüş ve örnek uygulamalarını aralarında paylaşabilecekleri Capacity 4dev.eu adlı bir web sitesini 27 Ekim’de başlattı.

Söz konusu siteye http://capacity4dev.ec.europa.eu/ adresinden ulaşılabilinir.