İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

TOBB, İKV VE ECAS İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN “VİZE ŞİKAYET HATTI” PROJESİNİN UYGULAMASINA BAŞLANDI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere girişte Türk vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunun ortaya çıkardığı ciddi sorunlar, kamuoyunda uzun süredir tartışılıyor. Toplumun farklı kesimlerinden ve meslek gruplarından kişiler, AB ülkelerine seyahat ederken vize uygulamasından kaynaklanan çeşitli zorluklar yaşıyor.

Bu çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ve Brüksel merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan European Citizen Action Service (ECAS)  işbirliği ile yürüttüğümüz “Vize Şikayet Hattı” Projesi kapsamında vatandaşlarımızca karşılaşılan sorunların bir dökümünün yapılması; vize işlemleri sırasında başta iş dünyası olmak üzere, Türk vatandaşlarından talep edilen belgeler; karşı karşıya kaldıkları prosedürler; muhatap oldukları muamele ve başa çıkmak zorunda kaldıkları diğer zorlukların sistematik bir biçimde tespit edilerek incelenmesi amaçlanıyor.

“Vize Şikayet Hattı” Projesi kapsamında, 17 Kasım 2009 tarihinde işlemeye başlayan vize şikayet hatları (0212 324 51 88 –  0212 324 51 99) ve elektronik posta adresi vize@ikv.org.tr aracılığıyla Türk vatandaşlarının vize başvurularında karşılaştığı sorunların tam bir dökümünün çıkarılmasının yanı sıra vize işlemlerinin başlatılması için talep edilen belgeler, uygulanan prosedürler, maruz kalınan muamele ve diğer tüm zorlukların sistematik ve kategorik bir biçimde tespit edilerek incelenmesi ve raporlanarak AB’de uygulamadan sorumlu birimlere iletilmesi hedefleniyor. Bir ay sürmesi öngörülen bu çalışmanın sonuçları bir rapor haline getirilerek, başta Avrupa Komisyonu olmak üzere, AB’de ve Türkiye’de karar alıcı ve politika yapıcıların dikkatine sunulacak.

Türkiye-AB ilişkilerinde başlıca sorunlu alanlardan biri olan Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması konusunda çözüm üretebilmek amacıyla kurduğumuz “Vize Şikayet Hattı” Projesinin başarıya ulaşmasında toplumun farklı kesimlerinden gelecek şikayetler büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, projemize vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür ederiz.