İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

AB’NİN HİNDİSTAN İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ

Güney Kore ile başarılı bir şekilde sonuçlanan Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) takiben, Avrupa Komisyonu’nun bütün dikkati Hindistan ile yapılması planlanan STA’ya yöneldi. 2007 yıllında başlayan STA müzakerelerinde yavaş ilerleme kaydedilmesi üzerine Baş Müzakereci Ignacio Garcia Bercero, müzakereleri ilerletmek amacıyla New Delhi’ye iki ziyarette bulundu.

Müzakerelerde yeni bir başlangıç için ümit veren iki gelişme ortaya çıktı. Biri, bu yılın başında yapılan seçimler sonrasında istikrarlı ve güçlü bir hükümetin Hindistan’da kurulmuş olması. Diğer etkili unsur ise, Güney Kore ile başarılı bir şekilde sonuçlanan STA müzakereleri. Ancak müzakerelerin ilerlemesini yavaşlatan iki konu bulunuyor. Bunlardan ilkini, ticaretin serbestleştirilmesi konusunda yaşanan sorunlar oluşturuyor. Bu alanda,  Hindistan AB’nin kendilerine daha fazla tarife indirimi uygulamasını istiyor. Ancak Hindistan’ın bu yöndeki talepleri başta Almanya ve Macaristan olmak üzere bazı ülkelerin beklentileri ile bağdaşmamakta. Bir diğer konu ise, kamu ihaleleri. Bu bağlamda, Hindistan’ın kamu ihalelerinin sadece federal düzeyde serbestleştirilebileceği açıklaması AB’nin beklentilerini karşılayamadı. Bir başka hassas konu ise, hizmetler alanında ortaya çıkıyor.  Hindistan,  bilgi teknolojileri alanlarında hizmet sunan tedarikçiler olmak üzere iş amacıyla Avrupa Birliği’ne gidenler için vize kolaylığı istemekte. Hindistan’ın diğer Asyalı ülkelerle imzaladığı STA’ların içerikleri göz önüne alındığında, Avrupa Komisyonu’nun Hindistan ile yürüttüğü STA sonucunda Güney Kore ile ulaşılmış olan ticari serbestleştirme seviyesinin yakalanamayacağı belirtiliyor.